2008-06-09

Minskad koncernledning

Nordnets koncernledning har minskats från nio till åtta medlemmar genom att Corporate Communications Manager Jessica von Otter lämnar sin plats och slutar på Nordnet.

I koncernledningen ingår följande:

Arturo Arques Manager Product & Services
David Craelius CIO
Anders Råge CAO
Fredrik Svederman CFO
Victoria Thore COO
Maria Zalamans HR-Manager
Torbjörn Östman Project Manager
Carl-Viggo Östlund CEO

För ytterligare information kontakta:
Carl-Viggo Östlund, 08-506 330 30, 070-609 58 81, carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Filer