2012-12-27

Minskat fondsparande under december men större riskaptit

December månad bjöd på en positiv utveckling för de flesta av världens aktiemarknader. Under låg handelsaktivitet sålde spararna korta räntefonder och företagsobligationsfonder. På köpsidan dominerade aktiefonder ofta kopplade mot olika tillväxtmarknader. Spararna nettominskade sin exponering mot fonder under månaden och ökade likviditeten, men risken i fondportföljen har samtidigt stigit till följd av en högre andel aktiefonder.


– Trots att spararna varit försiktiga med att trycka på köpknappen kan vi konstatera att riskaptiten ökat. De som agerat på fondmarknaden har främst sålt lågavkastande räntefonder och delvis växlat över till aktiefonder. Den populäraste fondkategorin har varit tillväxtfonder särskilt med hög exponering mot olika delar av Asien, säger Günther Mårder, sparekonom på Nordnet. 

– När spararna har sålt räntefonder kan det antingen bero på att de tror på aktiemarknaden och därför snart kommer att öka risken i portföljen eller att pengarna behövs för att finansiera utgifter under december. Man får hoppas att det är det förstnämnda så att inte spararna tvingas att använda sina långsiktiga besparingar för att finansiera julens konsumtionshet, fortsätter Mårder. 

– Att spararna sålt av räntefonder är annars sunt. Den låga räntan gör att avgifterna äter upp allt mer av den avkastning som spararen kan förvänta sig. Många bankkonton ger i dag högre ränta än räntefonderna, avslutar Mårder. 

Mest nettoköpta fonder Mest nettosålda fonder
1. CARLSON ASIAN SMALLCAP 1. SPILTAN RÄNTEFOND
2. NORDEA EUROPEAN HIGH YIELD 2. SKAGEN KRONA
3. FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD 3. DNB FUND ASIAN SMALL CAP
4. DANSKE INVEST GEM SMALLCAP 4. CARNEGIE CORPORATE BOND
5. SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG 5. SEB LUX FUND CORPORATE BOND
6. DANSKE GLOBAL EMERGING MARKETS 6. EAST CAPITAL BALKANFOND
7. SPARINVEST HIGH YIELD VALUE BONDS 7. NORDEA EUROPEAN CORP. BOND
8. FIDELITY THAILAND FUND 8. NORRON PRESERVE
9. ABERDEEN ASIA SMALLER COMPANIES 9. ATLANT STABILITY
10. DANSKE FONDER GLOB. CORP. BOND 10. CARNEGIE LIKVIDITETSFOND

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 230 000 svenska konton under december månad.

För ytterligare information, kontakta:
Günther Mårder, Sparekonom Nordnet, 0704 – 36 21 44
Twitter: @gunthermarder
Blogg: http://www.nordnetbloggen.se/author/gunther-marder/ 
Email: gunther.marder@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 436 000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer