2011-06-03

Mørke skyer fra Hellas gjør fondssparerne urolige.

Fondssparerne frykter for veksten i verdensøkonomien og søker seg derfor mot tryggere fond. I mai kjøpte sparerne rentefond samtidig som de solgte aksjefond med eksponering mot høyrisikomarkeder. Det viser fondsstatistikk for mai fra Nordnet Bank.


Nordnet melder om lavere aktivitet enn vanlig hos fondssparerne i mai. Trenden blant sparerne er derimot tydelig, nemlig at sparerne reduserer risikoen ved å kjøpe rentefond og selge aksjefond.

– Det har vært en bred nedgang i verdens aksjemarkeder i mai og dette påvirker sparerne. Nettotegningen er for første gang i år negativ, forteller Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Skar peker på mørke skyer fra Hellas og gjeldskrisen i Europa som hovedårsaken til at fondssparerne solgte unna fondene sine i mai.

– Det som skremmer og opptar sparerne mest er gjeldskrisen i Europa, og spesielt hva som skjer med Hellas. I tillegg er det usikkerhet rundt råvarepriser, og ikke minst hva som skjer når den amerikanske sentralbanken slutter å trykke penger og kjøpe obligasjoner. Fondssparerne sitter nå på sidelinjen og lurer på om de står ovenfor en finansiell orkan eller om de mørke kriseskyene heller snart vil seile forbi, sier Anders Skar.

De private sparerne holder fast ved Alfred Berg Høyrente som favoritt, selv om fondet har obligasjonseksponering mot Sevan Marine og ble nedpriset som følge av dette i mai.  Av aksjefondene på listen over de mest kjøpte er det en tydelig overvekt av Nordiske fond. På salgssiden er det i hovedsak fond fra fremvoksende markeder som blir lempet ut.

– Risiko er ikke det mest sexy fondssparerne kan tenke seg nå. Fremvoksende markeder har utviklet seg svakt i mai og dette påvirker naturligvis fondenes avkastning. Sparerne vil selvfølgelig ikke eie svake vekstfond når utviklingen i verdensøkonomien føles som russisk rulett, avslutter Anders Skar.

De 10 mest kjøpte fondene i mai:
Alfred Berg Høyrente
Terra SMB
Holberg Likviditet
Warren Wicklund Norge
Fidelity Indonesia Fund
Nordea-1 Nordic Small Cap Fund
KLP Pengemarked
Avanse Norden
Skagen Høyrente
JPMorgan Global Healthcare A
De 10 mest solgte fondene i mai:
MSDW Emerging Markets Domestic Debt
HSBC Global Emerging Markets Bond
Holberg Norge
Fidelity Japan Smaller Companies
Storebrand Vekst
Handelsbanken Obligasjon
East Capital Rysslandfond
Franklin India
BlackRock World Gold Fund
Delphi Vekst

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 52.200 kontoer i Norge i mai måned.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Filer