2021-09-24

Nå blir det enklere å velge bærekraftige fond

Nordnet vil være den første fondsplattformen i Norge som viser informasjon om EUs nye kategorier for bærekraft i fond. – Nå blir det enda enklere å sammenligne og rangere bærekraftige investeringer, sier Anders Skar i Nordnet.

Den såkalte offentliggjøringsforordningen er en del av EUs reguleringspakke om bærekraft for aktører i finanssektoren. Forordningen stiller krav til visse bærekraftsrelaterte opplysninger om finansielle produkter, også fond. Forordningens overordnede mål er å gjøre det lettere for investorer å sammenligne ulike investeringsalternativer når det gjelder bærekraft, og på sikt å lede kapital til bærekraftige investeringer.

Fond som fremmer eller har som mål å gjøre bærekraftige investeringer, kan deles inn i to kategorier: artikkel 8 eller 9 – avhengig av fondets bærekraftsmål.

• Artikkel 8: Fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraft som et overordnet mål. Også kalt “lysegrønne fond”.

• Artikkel 9: Fondets formål er bærekraftige investeringer. Også kalt “mørkegrønne fond”.Artikkelnummer (8 eller 9) og gjeldende farge (lysegrønn eller mørkegrønn) vises på Nordnets fondssider. Midler som ikke tilhører noen av disse to kategoriene vil bli vist som “ikke klassifisert”.

– Det finnes i dag en rekke forskjellige systemer for kategorisering av bærekraftige fond, utviklet av ulike private aktører. Ambisjonene har vært gode, men dette har ført til noen utfordringer for sparere som ønsker å velge bærekraftige investeringer, siden informasjonen ikke har vært standardisert. Med den nye kategoriseringen fra EU får vi en felles europeisk standard å forholde oss til, som forhåpentligvis vil gjøre det lettere for sparere som ønsker å investere bærekraftig, sier Anders Skar, Norgesjef hos Nordnet.

Den nye bærekraftskategoriseringen fra EU lanseres i dag på Nordnets nettside. I Nordnets mobilapp rulles informasjonen ut gradvis fra neste uke. Nordnet har for tiden ca 2000 fond og ETFer på plattformen. Av disse er omtrent 24 prosent artikkel 8- fond, og to prosent artikkel 9- fond.

De fleste norske fondsforvalterne har imidlertid ikke rukket å klassifisere sine fond etter den nye EU-standarden, men de jobber på spreng med dette, opplyser Skar.

– Vi er stolte av å være den første fondsplattformen i Norge og de nordiske landene som viser EUs nye kategoriseringssystem for bærekraftige fond. Vår ambisjon er å være ledende i Norden når det gjelder bærekraftige investeringer. For oss betyr dette at vi må ha det største utvalget av bærekraftige investeringsalternativer samt omfattende og kvalitativ informasjon slik at det skal være enkelt å sammenligne og rangere bærekraftige investeringer, avslutter Anders Skar.

Anders Skar, Country Manager Nordnet Norway | 959 222 77 - anders.skar@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.