2024-03-06

Negativa trenden fortsätter: Färre kvinnor sparar

Allt färre kvinnor uppger att de har ett eget sparande som är tillräckligt stort för att förändra den egna livssituationen. Motsvarande siffra bland män ökar. Det visar en ny undersökning från Nordnet.

- En tolkning är att det framför allt är kvinnors sparande som ryker när tiderna blir tuffare, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Mer än varannan kvinna uppger i en ny undersökning att hon inte har ett eget sparande som är tillräckligt stort för att förändra den egna livssituationen. Andelen som svarar att de har ett eget sparande minskar samtidigt till 36 från 38 procent ifjol.

– Det är tuffa privatekonomiska tider och många behöver prioritera bort sparandet. Det anmärkningsvärda är att vi i år endast ser denna trend för kvinnor. Bland männen ökar andelen som har ett stort eget sparande, säger Frida Bratt.

Andelen män som uppger att de har ett eget sparande är 45 procent, att jämföra med 43 procent ifjol.

– Det tycks vara så att kvinnors egna sparande prioriteras i lägre utsträckning i det gemensamma hushållet när tiderna blir tuffare. Vi vet också att kvinnor fortfarande oftare tar större ansvar för hem och familj, vilket kan resultera i inkomstskillnader. Med en lägre lön minskar givetvis möjligheten att spara, säger Frida Bratt.

Andelen kvinnor som prioriterar låg risk och därmed accepterar lägre avkastning i sparandet har samtidigt ökat från 40 till 46 procent, jämfört med förra året. Bland männen är andelen 33 procent, också det en ökning. Endast tre procent av kvinnorna uppger att de satsar på hög risk för att få möjlighet till maximal avkastning.

– När utgifterna ökar prioriterar sannolikt fler att försöka öka på bufferten. Det är klokt, och en buffert trivs bra på sparkonto. Men handlar det om ett långsiktigt sparande är det mycket viktigt att våga ta risk för att öka möjligheterna till avkastning över tid.

Närmare om undersökningen

Upplever du att du har ett tillräckligt stort eget sparande för att förändra din egen livssituation, till exempel säga upp dig från jobbet eller bryta upp från en relation?

Ja

 • Kvinnor: 36 %
 • Män: 45 %
 • Totalt: 41 %

Nej

 • Kvinnor: 53 %
 • Män: 44 %
 • Totalt: 49 %

Vet ej

 • Kvinnor: 11 %
 • Män: 10 %
 • Totalt: 11 %

Hur tänker du kring risknivån i ditt sparande?

Jag prioriterar trygghet och låg risk, och accepterar därmed lägre avkastning i mitt sparande

 • Kvinnor: 46 %
 • Män:   33 %
 • Totalt: 39 %

Jag kan tänka mig att ta viss risk i mitt sparande, i syfte att få lite högre avkastning

 • Kvinnor: 34 %
 • Män: 43 %
 • Totalt: 38 %

Jag satsar oftast på hög risk för att få möjlighet till maximal avkastning

 • Kvinnor: 3 %
 • Män: 10 %
 • Totalt: 7 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av Nordnet. Under perioden 16-19 februari 2024 har sammanlagt 1 002 intervjuer genomförts. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen avseende kön, ålder och region.

För mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridanordnet