2022-03-04

Neljänneksellä naisista on säästöjä eläkepäiville tai isomman elämänmuutoksen tekemiseen

Yhteensä yli puolet naisista on varautunut (27 %) tai aikoo varautua (26 %) eläkepäiviin säästämällä ja/tai sijoittamalla oman työeläkekertymän tai yrittäjän YEL-vakuutuksen lisäksi. Kuitenkin vain 24 %:lla naisista on tällä hetkellä tarpeeksi säästöjä isomman elämänmuutoksen tekemiseen. Tilanne ei ole parantunut kahden vuoden takaisesta 23 %:sta.

Vuoden 2021 aikana asiakkuuden Nordnetiin avanneista 40 % oli naisia, mikä tarkoittaa yli 50 000 uutta naissijoittajaa. Lähes puolesta miljoonasta asiakkaasta naisia on 37 %. Naisista enemmistö säästää Nordnetissä rahastoihin. Osakesijoittamisessa aktiivisuus on kaukana miesten tahdista. Viime vuonna miehet tekivät pörssikauppoja kappalemääräisesti lähes kahdeksankertaisesti naisiin verrattuna.

Tiedot käyvät ilmi Nordnetin kansainvälisen naistenpäivän alla tuottamasta tutkimuksesta ja omista tilastoista.

Yli puolet suomalaisista naisista on varautunut tai aikoo varautua eläkepäiviin

Nordnetin teettämän tutkimuksen* mukaan kolmasosa (32 %) suomalaisista on varautunut eläkepäiviin säästämällä ja/tai sijoittamalla oman työeläkekertymän tai yrittäjän YEL-vakuutuksen lisäksi. 24 % suomalaisista aikoo tehdä näin tulevaisuudessa.

Naisista eläkepäiviin säästämällä ja/tai sijoittamalla on varautunut 27 %. 26 % ei ole vielä varautunut, mutta aikoo tulevaisuudessa. 22 % naisista sanoo, ettei aio varautua eläkkeeseen lisäsäästöillä.

Miehistä lisäeläkkeeseen on varautunut naisia suurempi joukko, 37 %, minkä lisäksi 23 % aikoo tehdä sen tulevaisuudessa.

  • Oma työeläkekertymä tai yrittäjän YEL-vakuutus kattavat tietyn osan, mutta tämän lisäksi eläkkeellä voi olla tarvetta lisäsäästöille. Eläkelaskurilla voi arvioida oman työeläkkeensä riittävyyttä. THL:n mukaan naisten palkat ovat keskimäärin 16 % pienemmät kuin miesten ja täten miehille syntyy myös enemmän eläkekertymää. Tämän takia naisilla on vielä isompi syy säästää ja sijoittaa työeläkkeen lisäksi kuroakseen eläketuloja umpeen. Eläkeaikana monella voi olla aikaa matkustella ja toteuttaa haaveita, joten näihin kannattaa varautua rahallisesti. Mitä aiemmin ryhtyy toimenpiteisiin, sitä paremmin eläkevuosien tuloihin pystyy vaikuttamaan, vaikka automaattisesti kuukausisäästämällä pienen osan palkasta, sanoo Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja.

Vain 24 %:lla naisista säästöjä elämänmuutoksen tekemiseen

Vaikka tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat jo melko hyvin varautuneet tai aikovat varautua eläkkeeseen säästämällä ja sijoittamalla, ei suomalaisille ole vielä kertynyt tarpeeksi säästöjä, jotta he voisivat tällä hetkellä tehdä elämässään isomman muutoksen, kuten irtisanoutua työstä tai erota suhteesta.

Naisista vain 24 % kertoo, että heillä on tarpeeksi omia säästöjä elämänmuutoksen tekemiseen. 61 % naisista sanoo, ettei tällaista puskuria ole. Miehistä isompiin elämänmuutoksiin säästöjen avulla on varautunut isompi joukko, 30 %.

  • Vaikka määrä on hieman suurempi kuin vuonna 2020, jolloin 23 %:lla naisista oli vastaavia säästöjä, tilanne ei ole merkittävästi parantunut. Monella ei ole mahdollisuuksia irrottautua nyt ja elää kuten haluaa. Naisten lisääntyneestä sijoitusinnosta on puhuttu paljon viimeiset kaksi vuotta, mutta tämän tutkimuksen perusteella tilanne ei ole parantunut. Edelleen vain neljännes naisista pystyisi ottamaan hatkat suhteesta tai työstä ja lähtemään esimerkiksi opiskelemaan vailla ansiotuloja. Ilman koronan aiheuttamia talous- ja työllisyysvaikutuksia luku olisi varmasti ollut korkeampi, toteaa Suvi Tuppurainen.

Vuoden aikana yli 50 000 naista aloitti sijoittamisen Nordnetissä

Nordnetin Suomen asiakaskunnasta naisia on 37 % ja miehiä 63 %. Aktiivisia asiakkaita on Suomessa lähes puoli miljoonaa. Vuoden 2020 alussa naisia oli asiakaskunnasta 34 % ja vuoden 2021 alussa 36 %.

Vuoden 2021 aikana asiakkuuden Nordnetiin avanneista 40 % oli naisia, mikä tarkoittaa yli 50 000 uutta naissijoittajaa. Vuodessa naisasiakkaiden määrä kasvoi 29,5 %:lla. Samassa ajassa miesasiakkaita on tullut lisää 21,6 %. Tammikuussa 2022 naisten osuus uusista asiakkaista oli jopa 47,5 %.

  • Naiset kirivät miehiä ja osuudessa lähennytään vuosi vuodelta kohti 40 prosenttia. Silloin voidaan alkaa puhua jo sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta. Ehkä sitten ei enää tarvitse puhua naissijoittajista tai kannustaa erikseen nimenomaan naisia sijoittamaan, vaan sijoittaminen olisi yhtä arkipäiväistä niin naisille kuin miehille, sanoo Tuppurainen.

Naiset sijoittavat useimmiten rahastoihin, miehet treidaavat pörssissä

Kun tarkastellaan sellaisia asiakkaita, joilla on rahastoja, heistä naisia on 45 %. Nordnetin rahastoasiakkaista löytyy siis yhtä lailla naisia kuin miehiä. Osakkeita omistavista Nordnetin asiakkaista naisia on pienempi määrä, 32 %. Jos tarkastellaan kaikkia vuonna 2021 Nordnetin kautta tehtyjä osakekauppoja, miehet tekivät niitä kappalemääräisesti lähes kahdeksankertaisesti naisiin verrattuna.

  • Rahastosijoittaminen on naisten keskuudessa yleisempää kuin suoraan osakkeisiin sijoittaminen. Se on helppoa ja valmiiksi hajautettua ja sen voi myös automatisoida. Naiset eivät ole innostuneet sosiaalisesta sijoittamisesta samalla lailla kuin miehet, sillä vain 17,5 % suomalaisista naisasiakkaista on jakanut salkkunsa Nordnetin sosiaaliseen sijoitusverkostoon. Jaan itse salkkuni avoimesti ja näytän, mihin olen sijoittanut. Kuitenkaan moni nainen ei näin tee. Tämä saattaa selittyä sillä, että naiset voivat vierastaa avoimia forumeja ja kokea painetta. He osallistuvat keskusteluun kuitenkin aktiivisesti toisten naisten kanssa eri Instagram- ja Facebook-yhteisöissä, kertoo Tuppurainen.

*Kyselytutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov Finland ajalla 24.–26.2.2022. Kyselyyn vastasi 1002 yli 18-vuotiasta suomalaista.

Lisätietoja antaa:

Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja

+358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi