2017-02-01

NNB Intressenter knyter Peter Dahlgren till verksamheten i samband med förvärvet av Nordnet

Öhmangruppen 1) och Nordic Capital Fund VIII 2) har genom NNB Intressenter AB (”NNB Intressenter”) lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) att överlåta samtliga aktier i Nordnet till NNB Intressenter (”Erbjudandet”). NNB Intressenter fullföljde den 25 januari 2017 Erbjudandet och äger och kontrollerar därefter cirka 93,4 procent av samtliga aktier i Nordnet. 3)   

Efter att Erbjudandet förklarades ovillkorat och NNB Intressenter meddelat sin avsikt att fullfölja Erbjudandet begärde NNB Intressenter att Nordnet skulle kalla till extra bolagsstämma för att välja en ny styrelse i Nordnet. Kallelse till extra bolagsstämman att hållas den 21 februari 2017 finns tillgänglig på www.nordnetbankab.wpengine.com. 

NNB Intressenter har vidare genom ett pressmeddelande idag offentliggjort att man knutit Peter Dahlgren till sig och att man under våren avser föreslå att Peter Dahlgren utses till ny verkställande direktör i Nordnet efter Håkan Nyberg.  

– Att jobba med Håkan är helkul! Vissa personer ger energi, kreativitet och stimulans. Håkan är en sådan person, dessutom lojal, drivande med goda värderingar. Det är en lönsam och välskött bank han lämnar senare i vår, efter en utomordentlig och mycket övertygande arbetsinsats, där han bland annat har skapat struktur och ökat innovationskraften, säger Claes Dinkelspiel, styrelseordförande i Nordnet. 

– VD-jobbet på Nordnet är det roligaste uppdrag jag haft och jag tror stenhårt på möjligheterna att fortsätta utveckla bolaget. När bolaget nu går in i en ny fas, är det naturligt att en ny person tar över. Jag är kvar fram till den nye VD:n tillträder och kommer förstås att följa bolagets utveckling framöver som kund, säger Håkan Nyberg, verkställande direktör i Nordnet. 

Peter Dahlgren är medlem av verkställande ledningen i SEB och sedan 2016 chef för division Liv och Investment Management. Peter Dahlgren är född 1972 och har sedan han anställdes i SEB 2008 arbetat bland annat som SEB Investeringschef, chef för Institutional Clients och chef för affärsområde Pension & Försäkring. 

Kontaktinformation:
Tom Dinkelspiel, styrelseledamot i Nordnet och styrelseordförande i NNB Intressenter
Tel.: +46 706-85 51 80

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2017 kl 08.31 (CET). 

1) “Öhmangruppen” avser dels bolagen E. Öhman J:or AB, org. nr. 556034-9689, Premiefinans K. Bolin AB, org. nr. 556199-8112, och Gummesson Gruppen AB, org. nr. 556083-6321, som kontrolleras av medlemmar av familjen Dinkelspiel, och dels 17 medlemmar i familjen Dinkelspiel. 

2) ”Nordic Capital Fund VIII” avser Nordic Capital VIII Limited som agerar general partner för Nordic Capital VIII Alpha, LP och Nordic Capital VIII Beta, LP, tillsammans med närstående investeringsbolag. Nordic Capital VIII Limited är ett så kallat limited liability company, bildat i enlighet med lagstiftningen i Jersey och med registrerat säte i St Helier, Jersey. Med ”Nordic Capital” avses, beroende på sammanhanget, Nordic Capital Fund VIII och/eller fonder som föregått Nordic Capital Fund VIII. 

3) Utfallet av Erbjudandet beräknas exklusive de 614 079 egna aktier som Nordnet den 25 januari 2017 hade i eget innehav. 

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.