2013-12-27

Nokia on vuoden 2013 tähtiosake ja mediasektori suurin romahtaja – pörssissä edessä pienten yhtiöiden nousurallivuosi 2014?

Nettipankki Nordnet tarkasteli kalenterivuoden 2013 parhaita Helsingin pörssin kurssinousijoita suurten, keskisuurten ja pienten yhtiöiden kategorioissa. Nokia on päättyvän vuoden kiistaton tähtiosake suurten yhtiöiden kategoriassa. Syksyn edetessä pörssistä on kuitenkin kannattanut metsästää pieniä yhtiöitä.


Yhdysvalloissa keskeiset osakeindeksit ovat päättämässä viidennen perättäisen nousuvuotensa.
Dow Jones -indeksi on saavuttanut uuden kaikkien aikojen huippunoteerauksensa vuoden 2013 aikana yhteensä 50 kertaa. S&P 500 -osakeindeksikin noteerataan kaikkien aikojen korkeimmalla tasollaan, minkä lisäksi myös teknologiaindeksi Nasdaq on 2000-luvun ennätystasollaan.

Helsingin pörssin cap-indeksi on kohonnut vuonna 2013 hieman Yhdysvaltain osakemarkkinoita hitaammin, +24,5 %. Dow Jones -indeksin muutos vuoden alusta on +25,8 % ja S&P 500 -indeksin +29,2 %. Suomessa kurssinousua on hidastanut Euroopan talouden toinen taantuma viiden vuoden sisällä.

Helsingin pörssin parhaat kurssinousijat suurten yhtiöiden kategoriassa

Yhtiö Kurssimuutos (%) vuoden 2013 alusta
Nokia +96,5 %
Huhtamäki +50,9 %
Neste Oil +46,4 %
Sampo +45,0 %
UPM +37,2 %

Vuonna 2013 Nokia nousi sillasta takaisin parrasvaloihin. Gorilla ei markkinoilla vallinneista uskomuksista huolimatta kaatunut kokonaan, vaan yhtiö saatiin trimmattua uuteen nousukuntoon. Nokia lähtee vuoteen 2014 asemasta, jossa yhtiön kaikki keskeiset tulosyksiköt ovat samanaikaisesti voitollisia. Erityisen hyvin on mennyt myös Wahlroosin puheenjohtamilla finanssikonserni Sammolla sekä energia- ja metsäjätti UPM:llä, jotka profiloituvat jälleen ensi keväänä hyvinä ja vakaina osingonmaksajina.

Mediayhtiöiden osakkeet valahtaneet varjojen maille

Helsingin pörssin haasteellisin sektori löytyy media-alan yhtiöistä, joiden osakkeet olivat syöksykierteessä päättyvänäkin vuonna: Sanoman osakekurssi laski suurten yhtiöiden joukosta viidenneksi voimakkaimmin (-13,5 %), minkä lisäksi keskisuurten yhtiöiden kategorian viiden suurimman laskijan joukossa oli jopa kolme mediataloa: Alma Media (-34,7 %), Keskisuomalainen (-37,7 %) ja Ilkka-Yhtymä (-39,2 %).

Vaikea suhdannetilanne mainosmarkkinoilla ja toimialan teknologinen murros jatkunevat vuonna 2014. Tämä merkitsee todennäköisesti mediayhtiöiden yhteenlasketun osinkosumman laskua ensi keväänä. Kokonaisuutta katsoen kotimaisten mediatalojen fuusiojärjestelyt lähestyvät, sillä usean yhtiön liikkumavara on kaventunut itsenäisenä toimijana rahoituksellisesti levikkien laskemisen, mainostulojen kutistumisen, liikearvojen alaskirjausten ja yrityskauppojen seurauksena.

Suuret laatuyhtiöt jo hyvissä hinnoissa, jatkossa katseet kohti pieniä helmiä

Osakekurssit ovat nousseet vuonna 2013 selvästi nopeammin kuin pörssiyhtiöiden yhteenlasketut nettotulokset ja osingot, joten yleinen kurssinousu on perustunut ensisijaisesti yhtiöiden arvostustasojen kohoamiseen. Sijoituskohteissaan korkeaa osinkotuottoa, alhaista P/E-lukua ja alhaista P/BV-lukua etsivän arvosijoittajan on vaikea löytää nykyisessä markkinatilanteessa riittävästi ostettavaa. Toisaalta suurta kurssiromahdusta on kuitenkin hyvin vaikeaa nähdä nykyisessä markkinatilanteessa, jossa osakesijoitukselle vaihtoehtoinen riskitön korkotuotto jää lähelle nollaa. Muutos osakemarkkinoiden yleistunnelmassa edellyttää todennäköisesti muutosta keskuspankkien elvyttävässä roolissa.

–  Nokian Renkaat on Suomi-sijoittajan suurten yhtiöiden kategorian villi kortti vuonna 2014. Erinomaisen kannattava ja markkina-asemaltaan johtava, pitkällä aikavälillä merkittäviä itämarkkinoiden kasvumahdollisuuksia omaava ja käytännössä nettovelaton laatuyhtiö tarjonnee sijoittajalle kyydin sateenkaaren päähän, jos ympäröivä markkinatilanne ei petä. Nykyhetken arvostustasolla Nokian Renkaissa yhdistyy arvo-osakkeen osinkotuotto kasvuyhtiön laajentumismahdollisuuksilla. Vuonna 2014 Nokian Renkaat on sijoittajan valttikortti Euroopan talouden elpymiseen. Yhtiö on jo hyvissä ajoin varautunut kasvavaan kysyntään investoimalla tuotantolaitostensa kilpailukykyyn ja lisäkapasiteettiin, joka voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön pikaisellakin aikataululla. Ensi keväälle odotettu lähes viiden prosentin pohjaosinko yhdistettynä voitonjaon pitkän aikavälin kasvuoptioon on Nokian Renkaiden osakkeen arvostushistoriassa miltei ainutlaatuinen tilanne, kommentoi Nordnet Suomen meklari Jukka Oksaharju.
 

Helsingin pörssin parhaat kurssinousijat keskisuurten yhtiöiden kategoriassa

Yhtiö Kurssimuutos (%) vuoden 2013 alusta
Cramo +97,4 %
Ponsse +62,5 %
PKC Group +53,9 %
Ramirent +51,4 %
Uponor +48,1 %

 
Helsingin pörssin parhaat kurssinousijat pienten yhtiöiden kategoriassa

Yhtiö Kurssimuutos (%) vuoden 2013 alusta
SSH Comm. Secur +281,6 %
Elektrobit +272,3 %
Revenio Group +215,3 %
Innofactor +139,6 %
Biohit +91,3 %

Helsingin pörssin pienillä ja keskisuurilla yhtiöillä on hyvä mahdollisuus voittaa vuonna 2014 suuret yhtiöt ja yleinen indeksikehitys. Esimerkiksi suurella indeksipainolla noteerattavat Nokia ja metsäyhtiöt lähtevät uuteen kalenterivuoteen verrattain korkealta arvostustasolta vahvan kurssinousuvuoden 2013 jälkeen.

UPM:n ja Stora Enson osakekurssien tuntuva nousu vaatisi jatkossa mitä todennäköisimmin rahakkaita toimialakohtaisia yritysjärjestelyjä. Nokia puolestaan lähtee vuoteen 2014 uudella rakenteella, jossa NSN on keskeisin muuttuja. Sijoittajan riskinä on, että verkkopuolen nykyhetkellä selvästi viime vuosien keskiarvoa korkeammalla tasolla oleva huippukannattavuus laskisi lähemmäs yksikön normaalia historiallista suorituskykyä, mikä saisi Nokian osakkeen nykyhinnan näyttämään jopa röyhkeän kalliilta. Toisaalta verkkopuolen kasvattaminen esimerkiksi yritysjärjestelyin voisi tuoda Nokialle yhä nousuvipua.

– Historiallisessa tarkastelussa laadukkaimmat ja suurimmat yhtiöt nousevat pörssin suhdannekierrossa ensimmäisten joukossa yleensä jo silloin, kun reaalitalouden markkinatilanne näyttää vielä synkältä. Näin on tapahtunut Helsingin pörssissä laajalla rintamalla vuonna 2013. Suurten laatuyhtiöiden arvostuskertoimien kohottua sijoittajilla lienee jatkossa taipumus etsiä aliarvostettuja osakkeita yhä pienempien yhtiöiden keskuudesta. Helsingin pörssissä loppusyksyn 2013 tähtiosakkeet olivat jo enimmäkseen pieniä yhtiöitä. SSH:n, Elektrobitin ja Revenio Groupin joukkoon saattavat vuoden 2014 aikana liittyä esimerkiksi Okmetic ja Tulikivi, analysoi Oksaharju. 
 

Lisätietoja antaa:
Jukka Oksaharju, Nordnet Suomen meklari
050 376 0589 / jukka.oksaharju@nordnet.fi

Tarkastelussa on käytetty osakkeiden kurssimuutoksia aikavälillä 1.1.2013–23.12.2013. Tarkastelussa ei ole huomioitu yhtiöiden mahdollisesti maksamia osinkoja ja niiden mahdollista uudelleensijoittamista.

Nordnet is a Nordic online bank with about 483,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer