2011-05-09

Nordiske sparere sitter stille i båten


De nordiske sparerne har en tilnærmet lik fordeling mellom renter, aksjer og fond i sine spareporteføljer som ved inngange til året, og det er ingen dramatisk forandring i risikoviljen hos folk til tross for et første kvartal fylt med uroligheter i Midt-Østen og Nord-Afrika, naturkatastrofe i Japan og økende bekymring for gjeldskrise i Europa. Sparerne sitter rett og slett stille i båten i følge det nordiske sparebarometeret fra Nordnet Bank.

–  De private sparerne i Norden har sittet stille i båten i første kvartal. Etter en veldig positiv inngang i januar ble de mer forsiktig i februar og mars som følge av uro i Midt-Østen, Nord-Afrika, naturkatastrofen i Japan og økt frykt for gjeldskrisen i Europa. Vi befinner oss sannsynligvis i et brytningspunkt hvor sparerne fortsatt sitter stille i båten og venter på at markedet enten skal opp eller ned. Kommer gjeldskrisen i Europa til å påvirke markedet med dommedagskraft, eller blir den kommende kvartalsrapportperioden en gledelig fest? Svaret på dette og utviklingen framover avgjør hvordan sparerne vil plassere sine sparekroner i tiden som kommer, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Slik ser de Nordiske spareporteføljene ut

Land 31-03-2011 31-12-2010 30-09-2010
Sverige   298 992 kr   294 911 kr   284 661 kr
Norge   220 615 kr   207 810 kr   221 446 kr
Finland   40 106 kr   41 265 kr   41 420 kr
Danmark   236 569 kr   236 780 kr   213 489 kr
 

Tabell : Sparekapital per snittkonto pr kunde og pr land

–  De norske investorene har sett sin spareportefølje øke i verdi i første kvartal. Det samme har svenskene, mens finnene og danskene har sett sine porteføljer falle i verdi i første kvartal. En del av økningen i verdi skyldes at de private sparerne i Norden har stappet inn ca 5 milliarder nye kroner på sine Nordnet-kontoer i første kvartal. Pengene har funnet veien til markedet og fordelingen mellom aksje- og renteeksponering har ikke endret seg noe spesielt siden nyttår , sier Anders Skar.

Land  (31-03-2011) Kontanter Aksjer Fond
Sverige 11% (12%) 63% (63%) 26% (25%)
Norge 14% (13%) 79% (80%) 7% (7%)
Danmark 13% (13%) 80% (80%) 7% (7%)
Finland 9% (9 %) 91% (91%) 0% (0%)

Tabell : Andelen kontanter, aksjer og fond av porteføljene i respektive land. Prosentsatsen i parantes viser motsvarende andel ved utgangen av forrige kvartal (Q4 2010).

–  Norske sparere hadde en avventende holdning til aksjemarkedet i store deler av 2010, men risikoviljen og eksponering mot aksjemarkedet økte mot slutten av året. Til tross for økt oljepris, inflasjonsfrykt og bekymringer for veksten i verdensøkonomien, nervøsitet for situasjon i Midt-Østen og Nord-Afrika og gjeldssituasjonen i Europa har ikke de private investorene endret spesielt mye i sitt sparemønster. Vi ser verken at de private investorene rømmer eller strømmer til aksjemarkedet, men opprettholder sin langsiktige sparing og aktivaallokering. Det er alltid usikkerhet og noe å bekymre seg for i aksjemarkedet, det er dette man får betalt for i lengden. Og til tross for at det har vært mye å bekymre seg for har ikke børsen svingt ekstremt mye i år, og de nordiske børsene har hittil i år relativt flat eller noe positiv utvikling, sier Anders Skar. 

Belåning i de private sparernes porteføljer

Land 31-03-2011 31-12-2010 30-09-2010
Sverige 3,95% 3,71% 4,90%
Norge 8,56% 8,55% 8,70%
Finland 3,77% 3,43% 3,94%
Danmark 8,28% 8,51% 6,80%

Tabell : Belåningsgrad per snittkonto pr kunde og pr land

–  Når det kommer til belåningen i porteføljen til de norske og nordiske sparerne ser vi heller ingen dramatiske skift fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Totalt sett låner de private mer nå enn ved inngangen til året, men tilstrømningen av ny kapital sørger for at belåningsgraden og risikoen i porteføljen ikke endres i spesielt stor grad, sier Anders Skar.

De mest populære aksjene og fondene

Aksjer

Sverige Norge Danmark Finland
HENNES & MAURITZ REC VESTAS WIND SYSTEMS NOKIA OYJ
ERICSSON NORSK HYDRO DANSKE BANK FORTUM OYJ
ASTRAZENECA STATOIL ASA NOVO NORDISK SAMPO A

Tabell : De mest populære aksjene å eie i respektive land målt i antall kunder pr 31-03-2011.

Fond

Sverige Norge Danmark Finland
SKAGEN GLOBAL HOLBERG NORGE SKAGEN KON-TIKI TEMPLETON ASIAN GROWTH
SKAGEN KONTIKI WARRENWICKLUND NORGE SYDINVEST BRIK SKAGEN GLOBAL
LANNEBO SMÅBOLAG HOLBERG NORDEN JYSKE INVEST KINA EVLI EURO LIVIDI B

Tabell : De mest populære fondene å eie målt i antall kunder i respektive land pr 31-03-2011.

–  Hennes & Mauritz klatrer til topps og er nå for første gang den mest populære aksjen å eie blant svenske aksjesparere. I Norge fortsetter REC å være den mest populære aksjen selv om de private jevnt over har solgt seg ned i hele første kvartal. Det finske flaggskipet Nokia har vært i hardt vær den siste tiden, men dette har bare bidratt til at de private finske aksjesparerne har lastet opp mer i den tidligere mobilgiganten, sier Anders Skar.

–  På fondssiden er Norge og Norden fond på topp for nordmenn, mens både dansker, finner og svensker søker alle mer eksotiske markeder når de plasserer fondskronene. Fond fra fremvoksende markeder er mer populære å eie blant våre nordiske naboer, sier Anders Skar

Filer