2009-02-27

Nordmenn og dansker tar mest risiko!

Nordmenn og dansker tar høyest risiko mens svensker og finner er mer forsiktige. I alle nordiske land har sparing i kontanter økt i 2008. Det viser det nordiske sparebarometeret som Nordnet legger frem i dag.

Nordisk Sparebarometer er en sammenstilling av privatpersoner i Norden sin innstilling til risiko og sparing. Den viser hvor stor del av sparingen som er fordelt på aksjer, fond og kontanter samt forskjeller mellom de nordiske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland. Sparebarometeret tar utgangspunktet i Nordnet sine 230.000 kunder, og vil bli publisert hver tredje måned.

Til tross for at snittporteføljen for norske sparere ble redusert fra 169 000 kroner til 101 000 i løpet av 2008 klarte de norske sparerne seg bra i forhold til indeks og sine naboer i Norden. Verst gikk det med danskene som i snitt tapte nesten halvparten av sparepengene sine i 2008.

”Det er selvfølgelig gledelig at de norske sparerne har klart seg relativt bra i forhold til indeks og sine nordiske naboer i 2008. Det var også gledelig å se at norske privatpersoner ikke rømte børsen i 2008, men heller benyttet kursfallene til å kjøpe aksjer og aksjefond. Dette bidrar til å slå hull på myten om at privatpersoner alltid kjøper på topp og selger på bunn” sier Anders Skar, Daglig leder i Nordnet Norge.

År 2008 ble et av de dårligste årene på de nordiske børsene noensinne. Oljetunge Oslo Børs hvor OBX-indeksen falt så mye som 53%, var den markedsplassen det gikk verst utover. Best for de nordiske børsene gikk det for Stockholmsbørsen som ”kun” falt 42%. København og Helsingfors havnet midt i mellom. Det danske OMXCH20-indekset falt med 46%, mens den finske OMXH25-indeksen falt med rett i underkant av av 50%.

De nordiske sparerene hang bra med under børsfallet og reduserte generelt risikoen i sine porteføljer ved å øke andelen kontanter og redusere belåningsgraden i sine spareporteføljer i løpet av året. Norske sparere har i snitt økt kontantbeholdningen i sine spareporteføljer med over 400%, og redusert belåningsgraden med neste 40% i 2008.

”Vår erfaring er at kundene er veldig dyktige til å følge børsutviklingen og redusere risikoen i sine porteføljer ettersom børsen faller. Vi ser tydelig at andelen kontanter har økt og belåningsgraden har blitt redusert løpende gjennom året”, sier Anders Skar hos Nordnet.