2016-05-03

Nordmenn øker risikoen i April

Nettbanken Nordnet melder om stort nettosalg av rentefond i April. 


Fondsstatistikk fra Nordnet viser at det ble nettosolgt fond for 38 millioner i april.  129 millioner ble solgt i rentefond, 13 millioner kjøpt i kombinasjonsfond og 78 millioner kjøpt i rene aksjefond.

– Fondssparerne kjøper aksjefond i april, men selger overraskende mye i rentefond, sier Nordnets Investeringsøkonom. Tom Hauglund

I følge Hauglund er det spesielt to ting som er interessant i forhold til kundens handelsmønster i april.

– Det første er det store nettosalget av rentefond. Jeg tror vi får svaret i mai om resten av disse pengene ble tatt ut for å posisjonerer seg for aksjemarkedet. Markedet har vist styrke og vi er nesten oppe i pluss for året. Penger er flyttet fra «trygghetskontoen» i renter, og er allerede på vei inn i aksjemarkedet. Uroen har senket seg, og markedet viser tegn til å stabilisere seg.

 Det andre er store andelen tegnet i små og mellomstore bedrifter fond.

– April tegningene bar preg av økende interesse for såkalte SMB fond. Det forteller meg at kundene øker risikoen litt i forhold til sektoren de velger. SMB fond er typisk aksjer som har mindre markedsverdi på børsen, og derfor svinger mer enn markedet. Disse fondene har en såkalt høyere Beta, slik at den har høyere avkastning i tider børsen går opp, og faller mer når børsen er svak, sier Hauglund. 

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
STOREBRAND N VEKST KLP OBLIGASJON GLOBAL II
DELPHI N NORDIC KLP OBLIGASJON 5 ÅR
NORDEA STABILE AKSJER GLOBAL ETISK KLP PENGEMARKED
HOLBERG LIKVIDITET DNB TELECOM
FORTE TRONDER SKAGEN PENSION HØYRENTE
KLP OBLIGASJON 3 ÅR NORDEA 1- SENIOR GEN EQUITY BP USD
DIDNER & GERGE SMÅBOLAG JPMORGAN EUROPE SMALL CAP FUND
ALFRED BERG GAMBAK PARVEST EQUITY RUSSIAN
DNB SMB DNB HEALTH CARE
HOLBERG KREDITT DNB GLOBAL INDEKS

For mer informasjon kontakt: Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge | +47 928 15 234 | tom.hauglund@nordnet.no |Twitter: @TomNordnet

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Nordnet AB (publ) er notert på Nasdaq Stocholm. Besøk oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.