2017-06-02

Nordmenn posisjonerer seg mer globalt

Småsparerne la bak seg nok en sterk måned i mai. Nordnets kunder nettotegnet for 213 millioner kroner i fond forrige måned. Valg i Frankrike, avslutning på rapporteringssesongen og Opec møte oppsummerer de største hendelsene. Oljeprisen falt 1.3 USD i mai og usikkerhet rundt om Opec sin strategi fungerer, økt oljeproduksjon i Libya og voldsom vekst i Shale-Oil i USA senket oljeprisen. Oslo Børs endte til tross dette opp 2.6 % i mai.

Statistikk fra Nordnet viser en ny måned med nettotegning i aksjefond. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 213 millioner i løpet av mai 2017. Trenden er fortsatt at nordmenn nettotegner i fond.  

– Størsteparten av fondene som ble kjøpt i april er innenfor fremvoksende markeder og teknologi. DnB Teknologi er igjen øverst på listen. Kundene våre velger igjen overvekt av fond utenfor Norge. KLP fondene har 4 av topp 10 fond, og mye er indeksfond eksponert mot Europa, Globalt og Asia, sier Tom Hauglund.

På listen over de mest solgte fondene denne måneden er igjen hele topp 4 norske fond. Storebrand vekst har mistet sin topp forvalter Andres Lorenzten, noe som har ført til flukt ut av fondet. Man har også sett at det har vært stort press på mange av aksjene fondet har hatt eierandel i. Fondet blir tvunget til å selge aksjene i fondet etter hvert som de får innløsninger i fondet, sier Tom Hauglund.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
DNB TEKNOLOGI STOREBRAND VEKST 
DELPHI NORDIC HANDELSBANKEN NORGE
NORDNET SUPERFOND NORGE ALFRED BERG GAMBAK
KLP EUROPA INDEKS DELPHI NORGE
KLP GLOBALT INDEKS NORDEA GLOBAL ETISK
KLP FREMVOKSENDE MARKEDER FRANKLIN BIOTECH
DNB GLOBAL INDEKS HSBC BRIC FREESTYLE
HOLBERG GLOBAL DNB ASIA SMALL CAP
FIDELITY TEKNOLOGI FOND KLP USA INDEKS
KLP ASIA INDEKS  FORTE NORGE

For mer informasjon kontakt: 
Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge
+47 928 15 234 | tom.hauglund@nordnet.no | Twitter: @TomNordnet

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.