2014-09-26

Nordmenn snur ryggen til investeringsrådgiveren.

En fersk undersøkelse viser at 6 av 10 nordmenn ikke har noen investeringsrådgiver i dag. Et tall som er dobbelt så høyt som gjennomsnittet i våre nordiske naboland. Samtidig sier like mange nordmenn at de ikke har behov for en rådgiver, og at de tror de kan spare og investere på egen hånd hvis de får se hvordan andre plasserer pengene sine. Med den sosiale investeringsplattformen Shareville tilbyr Nordnet nå en helt ny måte for nordmenn å dele kunnskap og tips for hvordan man best plasserer pengene på egen hånd. 


Undersøkelsen som er gjort på oppdrag av Nordnet viser at Norge er det land i Norden der flest ikke har en investeringsrådgiver. Kun 5,7 prosent av nordmenn rådfører seg med sin rådgiver før økonomiske beslutninger, hvilket er betydelig færre enn i resten av Norden hvor snittet ligger på 16 prosent.

En tredel av alle nordmenn (30%) sier at de ikke stoler fullt ut på sin investeringsrådgiver og majoriteten (60%) synes at investeringsrådgivning er tidkrevende. Samtidig viser undersøkelsen at nordmenn er mer enn klare for å lære av hverandre når det kommer til spørsmålet, hvordan få pengene til å vokse. Rundt halvparten sier at de allerede i dag diskuterer sparing og investeringer med venner, og 6 av 10 mener de ikke trenger en investeringsrådgiver men heller vil se hvordan andre plasserer pengene sine.

Det er behov for nye og mer moderne rådgivningsmodeller ettersom flere og flere snur ryggen til rådgiveren i banken. Her ser vi at et sosiale investeringsnettverk som Shareville kan spille en viktig rolle og være et demokratisk alternativ i en tid hvor både risiko og ansvaret for å plassere egne sparepenger i større og større grad overlates til enkeltindividet. Vi tror på kraften og kunnskapen som finnes hos kundene! Vi har mange dyktige sparere og investorer som kunder i dag. Mange er like flinke, om ikke flinkere, enn det rådgivningsapparatet som møter deg i banken eller meglerhuset. Med Shareville kan du følge og komme i kontakt med disse flinke kundene, forteller en entusiastisk Anders Skar, daglig leder i Nordnet.

44 prosent av nordmenn sier de har mellom en til ti personer i sitt sosiale nettverk som de er nysgjerrig på hvordan investerer og plasserer sine penger. Shareville gjør det mulig for privatpersoner å lære av hverandre, få tips, råd og inspirasjon for hvordan man bør plassere pengene sine og dermed ta full kontroll over sin egen spare- og investeringsportefølje.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomført i Februar 2014 i samtlige nordiske land, Norge, Sverige, Finland og Danmark. I Norge deltok 1003 respondenter i alderen 18-65 i undersøkelsen.

Om Shareville
Shareville er et sosialt investeringsnettverk som gjør det mulig for nordiske sparere og investorer å følge og inspireres av hverandres aksje- og fondshandel i realtid. Nordnet kjøpte majoriteten av Shareville i 2013. Som en følge av samarbeidet kan Nordnets 400 000 nordiske kunder dele hvordan de plasserer pengene sine, og kunnskapen bak valgene de gjør. www.shareville.no

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge, +47 959 222 77
E-mail: anders.skar@nordnet.no

Nordnet is a Nordic online bank with about 523,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.