2012-04-13

Nordmenn vil børsnotere Vinmonopolet og Norsk Tipping

Nordnet har i en markedsundersøkelse spurt nordmenn om hvilke unoterte selskaper de helst vil se på Oslo Børs. Vinmonopolet og Norsk Tipping topper listen, mens NSB og fotballag generelt havner i bunnen.


Vinmonopolet og Norsk Tipping troner på toppen av listen nordmenn gjerne skulle sett på Oslo Børs.

– Foruten at dette er sterke merkevarer, er jo gambling og alkohol defensive bransjer som tjener gode penger i både gode og dårlige tider. Det som dessuten ville gjort disse to selskapene interessante fra en investors perspektiv, er det faktum at de er monopolister. Det er som kjent et veldig gunstig utgangspunkt for å tjene gode penger, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

NSB og fotballaget er ikke like ettertraktede investeringsobjekter i følge undersøkelsen.

– NSB er for så vidt også en monopolist, men det er jo og har lenge vært veldig mye negativ oppmerksomhet rundt selskapet. Norge er i tillegg et langstrakt land og det kan tenkes at det ligger et resonnement bak at det er dyrt å drive jernbane i Norge. At det er få som ønsker å se fotballaget sitt børsnotert, er ikke noen stor overraskelse. De fleste fotballklubber i Norge driver med underskudd, og den økonomiske kontrollen i klubbene har fått en del skudd for baugen de siste årene, sier Anders Skar i Nordnet.

I undersøkelsen kan man også se kjønnsmessige, aldersmessige og geografiske forskjeller. Selv om svarene stort sett er de samme, er det noen morsomme forskjeller som utpeker seg. 

– Menn drikker og gambler tradisjonelt mer enn kvinner, og i undersøkelsen ser vi at menn generelt har et sterkere ønske om å børsnoterte Vinmonopolet og Norsk Tipping enn kvinner. Også de som bor i Hedmark har et sterkere ønske om å se Norsk Tipping på børs. Dette er i grunnen ingen stor overraskelse med tanke på selskapets geografiske plassering. De som bor i Trøndelag er de som har minst lyst til å se Vinmonopolet på børs. Hvorfor det er slik er vanskeligere å si, men det er jo en tradisjon for hjemmebrenning i de traktene, avslutter Nordnetsjef og trønder Anders Skar.

Undersøkelsen er bestilt av Nordnet og gjennomført av Cint. Spørsmålet har blitt stilt via et webpanel til et representativt utvalg av Norges befolkning. Spørsmålet er besvart av 1020 personer i uke 12, 2012.

For ytterligere informasjon kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 415,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer