2023-07-25

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-juni 2023

Nordnet publicerar idag delårsrapport för andra kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com

– Det utmanande klimatet till trots kan vi för andra kvartalet presentera ett av våra omsättningsmässigt bästa kvartal någonsin. De totala intäkterna summerar till 1 071 miljoner kronor vilket är närmare 50 procent högre än april-juni förra året. I kombination med en stabil kostnadsutveckling blir rörelseresultatet väsentligt bättre än motsvarande period under 2022 och slutar på 729 miljoner kronor, en förbättring med nära 75 procent. Diversifiering i affärsmodellen gör att vi som företag blir successivt mindre beroende av enskilda faktorer för att lyckas bra. Vår nordiska positionering tjänar oss väl, då såväl spararkulturen som konkurrenssituationen ser olika ut från marknad till marknad. Räntenetto och provisionsnetto fungerar som kommunicerande kärl, och den produktmässiga bredd vi har i erbjudandet ger oss stabilitet och motståndskraft mot intäktsvariationer i olika ekonomiska miljöer, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

  • Ett starkt kvartal ur ett finansiellt perspektiv med 47 procent tillväxt i intäkter och 74 procent högre rörelseresultat än andra kvartalet 2022.
  • Väsentligt förbättrat räntenetto till följd av ökad utlåning och högre ränteläge.
  • Positivt nettosparande och god kundtillväxt – Nordnet passerar milstolpen 400 000 kunder i Danmark.
  • Osäkert makroläge och låg volatilitet i aktiemarknaden leder till lägre handelsaktivitet.
  • Fortsatt hög takt i produktutveckling med enklare överföringar via Trustly i Finland, realtidsuppdatering på ledande indikatorer och ytterligare integrering av Shareville i appen.
  • Kostnader för helåret förväntas ligga i linje med finansiella mål.

Resultatet i korthet april-juni 2023 (april-juni 2022)

  • Justerat rörelseresultat 729 (420) MSEK
  • Rörelseintäkterna uppgår till 1 071 (728) MSEK
  • Justerade rörelsekostnader uppgår till -321 (-296) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning 2,25 (0,88) SEK

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar rapporten och svarar på frågor tisdagen den 25 juli 2023 klockan 10:00 CET via Zoom. Presentationen sker på engelska. Anmäl dig till presentationen här

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-25 08:00 CET.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.