2024-04-23

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2024

Nordnet publicerar idag delårsrapport för första kvartalet 2024. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com

– Ur ett finansiellt perspektiv lämnar vi bakom oss det starkaste kvartalet i Nordnets historia. Kombinationen av en kontinuerligt växande affär, hög aktivitet bland spararna och ett gynnsamt makroklimat gör att rörelseresultatet för perioden landar på 884 miljoner, vilket är högst någonsin. Med 1 263 miljoner kronor har vi nått en ny nivå för våra intäkter, där samtliga delar av affären går starkt, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

– Spararna har influerats av det positiva börsklimatet och under kvartalet gör Nordnets kunder 13,4 miljoner affärer, vilket är på uppåtgående sett till föregående kvartal. Sparkapitalet noteras vid utgången av mars månad till rekordhöga 905 miljarder. Siffran förklaras dels av värdeökning i aktier och fonder, men även av ett nettosparande som är väsentligt högre än tidigare och för perioden januari-mars landar på närmare 19 miljarder. För att sätta siffran i perspektiv kan nämnas att våra norska kunder har ett högre nettosparande under första kvartalet än för hela 2023, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

  • Ett starkt finansiellt kvartal med intäkter och rörelseresultat på ny högstanivå och fortsatt tillväxt inom samtliga affärsområden.
  • Positivt nettosparande och god kundtillväxt.
  • Fondaffären går starkt med högt nettoinflöde i Nordnets egna fonder.
  • Fortsatt tillväxt i räntenetto till följd av högre ränteläge och ökad utlåning.
  • God kostnadskontroll – kostnader för helåret förväntas ligga i linje med finansiella mål.
  • Stark kapitalsituation – AT1-obligation återköpt och processen för aktieåterköp fortgår.

Resultatet i korthet januari-mars 2024 (januari-mars 2023)

  • Justerat rörelseresultat 884 (794) MSEK
  • Rörelseintäkterna uppgår till 1 263 (1 134) MSEK
  • Justerade rörelsekostnader uppgår till -353 (-320) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning 2.74 (2.49) SEK

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar rapporten och svarar på frågor tisdagen den 23 april 2024 klockan 10:00 CEST via Zoom. Presentationen sker på engelska. Anmäl dig till presentationen här

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-23 08:00 CET.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.