2018-05-18

Nordnet alkaa tarjota sijoituspalveluja UPM:n metsänomistaja-asiakkaille

Suomalaiset metsänomistajat ovat kiinnostuneita löytämään metsätulolle tuottavia sijoituskohteita. Yli 50 % heistä arvioi, että sijoitettavaa varallisuutta jää vähintään 30 % saadusta metsätulosta. Tällä hetkellä 35 % metsänomistajista sijoittaa metsätuloa muun muassa rahastoihin ja osakkeisiin ja 36 % voisi sijoittaa. UPM Metsä ja Nordnet ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka tarjoaa metsänomistajille kattavan ja vaivattoman kanavan metsätulojen sijoittamiseen.

Sijoittamisesta kiinnostuneiden metsänomistajien osuus on yli 70 %. Tämä selviää UPM:n Taloustutkimuksella teettämästä Metsänomistaja sijoittajana 2018 -tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan suuri osa metsänomistajista on kiinnostunut metsätulon sijoittamisesta edellyttäen, että sijoituskohteita on tarjolla monipuolinen valikoima, joka vastaa heidän tarpeitaan.

Nordnetin asiantuntevien sijoituspalvelujen avulla metsänomistajan on mahdollista lisätä vaurauttaan suunnitelmallisen metsänuudistamisen ja -hoidon ohella.

  Metsänomistaja sijoittajana -tutkimus vahvisti näkemyksemme siitä, että useilla metsänomistajilla on sekä mahdollisuus että kiinnostusta sijoittaa metsätuloja. Yhteistyösopimuksemme kautta UPM:n metsänomistaja-asiakkaat pääsevät vaivattomasti Nordnetin tarjoamien asiantuntijapalveluiden piiriin. Nordnetin sijoitustuotteiden valikoima on hyvin monipuolinen tarjoten jokaiselle metsänomistajalle juuri hänen tilanteeseensa sopivan vaihtoehdon, sanoo UPM Puunhankinnan ja metsätalouden lakipalvelupäällikkö Heikki Kalvila.

  UPM tarjoaa metsänomistajalle erittäin kattavat palvelut puukauppaan. Puukauppoja tehdään vuosittain noin 20 000 ja monelle metsänomistajalle on ajankohtaista varallisuuden hajauttaminen muihinkin omaisuusluokkiin kuin vain metsään. Metsän tuotto pääomalle on keskimäärin 4 %, kun taas osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto on pitkällä aikavälillä 7–8 %, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

  Olemme ylpeitä siitä, että UPM Metsä valitsee Nordnetin sijoituspalvelukumppanikseen. Yhteistyö auttaa meitä tavoittamaan osake- ja rahastosijoittamisesta kiinnostuneen kohderyhmän. Metsänomistajat saavat meiltä juuri heille räätälöityjä sisältöjä ja mahdollisuuden osallistua mm. maksuttomiin sijoituskoulutuksiin, jatkaa Tuppurainen.

Taloustutkimus toteutti Metsänomistaja sijoittajana -tutkimuksen helmikuussa 2018. Tutkimukseen haastateltiin yli kuuttasataa mannersuomalaista metsänomistajaa ja siinä ovat mukana ainoastaan yksityisomistuksessa olevat tilat.

Lisätietoja antaa:  

Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi 

Heikki Kalvila, lakipalvelupäällikkö, UPM Puunhankinta ja metsätalous, puh. +358 400 553 079, heikki.kalvila@upm.com 

UPM The Biofore Company – www.upm.fi 

Biometsäteollisuuden edelläkävijä rakentaa kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.