2017-01-25

Nordnet ansöker om avnotering och kommer att kalla till extra bolagsstämma

NNB Intressenter AB:s (”NNB Intressenter”) offentliga uppköpserbjudande avseende Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) förklarades ovillkorat idag den 25 januari 2017. NNB Intressenter, Öhmangruppen och Nordic Capital Fund VIII äger och kontrollerar tillsammans mer än 90 procent av aktierna i Nordnet och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Nordnet. Acceptfristen för NNB Intressenters erbjudande har förlängts till och med kl. 15.00 den 8 februari 2017, för att kvarvarande aktieägare i Nordnet ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet. 

På begäran av NNB Intressenter kommer styrelsen för Nordnet att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 21 februari 2017, för val av ny styrelse. Kallelse kommer att offentliggörs separat. 

Styrelsen för Nordnet har vidare, på begäran av NNB Intressenter, beslutat att ansöka om avnotering av Nordnets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Nordnets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas efter att Nordnet erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kjell Hedman, styrelseledamot i Nordnet AB (publ)

Telefon +35 19 31 37 60 06

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.