2008-05-06

Nordnet avaa erikoissivuston warranteille, turboille ja sertifikaateille

Kaupankäynti warranteilla ja turboilla on kasvanut voimakkaasti Helsingin pörssissä. Vuoden 2007 aikana liikevaihto kasvoi liki 2 miljardiin euroon ja tänä päivänä noteerattuja instrumentteja on lähes 500. Tästä syystä Nordnet tuo markkinalle erikoissivuston, jonka tarkoituksena on helpottaa näillä dynaamisilla tuotteilla kauppaa käyvien arkea ja tuoda lisää tietoa niille, jotka haluavat oppia lisää näistä tuotteista.

”Kiinnostus warrantteja kohtaan on selvästi lisääntynyt ja yhä useammin meiltä kysytään kuinka analysoida tai verrata erilaisia warrantteja. Juuri tämän takia avaamme Johdannaiset.fi, uuden erikoissivuston warranteista,” sanoo Nordnetin Suomen maajohtaja Taru Rantala.

Vaikka kiinnostus warrantteja kohtaan on lisääntynyt, kokee useat sijoittajat, että warrantteja on vaikea analysoida ja niistä on vaikeaa löytää tietoa. Koska instrumenttiin liittyy osakkeita enemmän riskiä, tarvitaan sijoittajien valintaa helpottavia työkaluja ja toimintoja. Johdannaiset.fi on suunniteltu sivustoksi, josta kaikki tarvittava löytyy yhdestä paikasta kootusti. Lisäksi sivusto on maksutta sijoittajien käytössä.

”Warrantit ja turbot lisäävät sijoittajien ja päiväkauppaa tekevien mahdollisuuksia tavalla, jota esimerkiksi tavalliset osakkeet eivät voi tarjota. Sijoittaja voi saada vipuvoimaa sijoittamalleen pääomalle tai spekuloida ja suojata kurssilaskua vastaan. Nämä mahdollisuudet ovat tärkeitä ja näillä instrumenteilla on paljon tarjottavaa markkinalle,” jatkaa Taru Rantala.

Filer