2013-05-02

Nordnet: avslut, nettosparande och konton i april

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I april gjordes 1 157 961 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 56 486 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 459 900 stycken, motsvarande en ökning med 15 600 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i april preliminärt till 0,6 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Apr. 2013 Apr. 2012 ett år Mar. 2013 en månad
Sverige 583 428 600 104 -2,8% 536 400 8,8%
Norge 195 841 137 098 42,8% 156 709 25,0%
Danmark 131 985 99 910 32,1% 140 988 -6,4%
Finland 246 707 198 400 24,3% 214 073 15,2%
Totalt 1 157 961 1 035 512 11,8% 1 048 170 10,5%
Snitt per börsdag 56 486 57 528 -1,8% 53 752 5,1%
Aktiva konton 459 900 421 200 9,2% 456 300 0,8%
Nettosparande (MSEK) 600 1 100 -45% 1 100 -45%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– De nordiska börserna rör sig sidledes för andra månaden i rad. Spararna fortsatte dock att göra affärer, och handelsaktiviteten per börsdag är upp 5% jämfört med föregående månad, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
0708-875 775

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2013 kl 12:00 (CET).

Filer