2014-05-02

Nordnet: avslut, nettosparande och konton i april

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I april gjordes 1 165 063 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 61 319 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 504 900 stycken, motsvarande en ökning med 17 600 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i april preliminärt till 0,9 miljarder SEK.

Förändring Förändring
April 2014 April 2013 ett år Mars 2014 en månad
Sverige 537 270 583 428 -7,9% 614 699 -12,6%
Norge 151 920 195 841 -22,4% 201 434 -24,6%
Danmark 199 083 131 985 50,8% 228 645 -12,9%
Finland 276 790 246 707 12,2% 290 120 -4,6%
Totalt 1 165 063 1 157 961 0,6% 1 334 898 -12,7%
Snitt per börsdag 61 319 56 486 8,6% 63 567 -3,5%
Aktiva konton 504 900 459 900 9,8% 501 300 0,7%
Nettosparande (MSEK) 900 600 50,0% 1 300 -30,8%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– April blev en månad med blandad utveckling på de nordiska börserna, men utan större dramatik. Oslobörsen steg under månaden, medan Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors i princip slutade oförändrade. Perioden präglades av fortsatt oro kring Ryssland och Ukraina samt fokus på centralbankernas agerande mot bakgrund av ett osäkert konjunkturläge. Rapportperioden för första kvartalet drog igång med blandat utfall för de nordiska bolagen, men med lite övervikt mot negativa överraskningar, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2014 kl 13:00 (CET). 


Nordnet is a Nordic online bank with about 504,900 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.