2013-09-02

Nordnet: avslut, nettosparande och konton i augusti

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I augusti gjordes 1 101 020 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 50 046 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 469 800 stycken, motsvarande en ökning med 25 500 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i augusti preliminärt till 0,4 miljarder SEK.

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Augusti har varit en händelserik månad ur ett globalt perspektiv. Oro för utvecklingen i tillväxtländer som Indien och Kina, de dramatiska händelserna i Syrien och Egypten samt vinsthemtagningar efter den starka sommarbörsen har lett till hög aktivitet på aktiemarknaderna. Antal affärer för Nordnets kunder är upp med 17% jämfört med samma månad förra året, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.  

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75
johan.tidestad@nordnet.se


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2013 kl 12:00 (CET). 

Nordnet is a Nordic online bank with about 470,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.