2013-08-01

Nordnet: avslut, nettosparande och konton i juli

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I juli gjordes 912 077 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 39 656 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 467 300 stycken, motsvarande en ökning med 23 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i juli preliminärt till 0,7 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Jul 2013 Jul 2012 ett år Jun 2013 en månad
Sverige 413 067 424 312 -2,7% 432 051 -4,4%
Norge 153 500 138 065 11,2% 161 667 -5,1%
Danmark 138 314 93 851 47,4% 130 342 6,1%
Finland 207 196 156 222 32,6% 150 405 37,8%
Totalt 912 077 812 450 12,3% 874 465 4,3%
Snitt per börsdag 39 656 36 930 7,4% 48 581 -18,4%
Aktiva konton 467 300 429 500 8,8% 465 000 0,5%
Nettosparande (MSEK) 700 1 000 -30,0% 700 0%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
0708-875 775

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 augusti 2013 kl 12:00 (CET).

Nordnet is a Nordic online bank with about 467,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.