2013-07-01

Nordnet: avslut, nettosparande och konton i juni

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I juni gjordes 874 465 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 48 581 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 465 000 stycken, motsvarande en ökning med 20 700 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i juni preliminärt till 0,7 miljarder SEK.

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Sommarsolen sken inte över de nordiska börserna i juni, som alla backade kring 5 procent. Nordnet visar fortsatt tillväxt i nettosparande och konton, och antalet affärer är på samma nivå som juni förra året, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
0708-875 775

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2013 kl 12:00 (CET).

Nordnet is a Nordic online bank with about 465,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer