2013-06-03

Nordnet: avslut, nettosparande och konton i maj

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I maj gjordes 1 042 187 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 50 838 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 463 000 stycken, motsvarande en ökning med 18 700 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i maj preliminärt till 0,9 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Maj 2013 Maj 2012 ett år Apr. 2013 en månad
Sverige 511 105 648 280 -21,2% 583 428 -12,4%
Norge 167 013 158 508 5,4% 195 841 -14,7%
Danmark 163 096 106 825 52,7% 131 985 23,6%
Finland 200 973 186 957 7,5% 246 707 -18,5%
Totalt 1 042 187 1 100 570 -5,3% 1 157 961 -10,0%
Snitt per börsdag 50 838 53 686 -5,3% 56 486 -10,0%
Aktiva konton 463 000 424 000 9,2% 459 900 0,7%
Nettosparande (MSEK) 900 900 0% 600 50%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Maj månad inleddes i positiv anda med stigande börser och tilltagande riskvilja bland placerarna. Mot slutet av månaden drabbades marknaderna dock av bakslag och lite turbulens kopplat till oro för tillväxten i Kina samt frågetecken kring när centralbankernas stimulanser ska dras tillbaka. Ovissheten om världsekonomins fortsatta utveckling påverkade handelsaktiviteten, som är något lägre jämfört med föregående månad. Nettosparandet och tillväxten av nya konton ligger fortsatt på stabila nivåer, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

 
För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
0708-875 775

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2013 kl 12:00 (CET).


Nordnet is a Nordic online bank with about 463,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer