2012-12-03

Nordnet: Avslut, nettosparande och konton i november


I november gjordes 1 007 520 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 45 796 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 442 00 stycken, motsvarande en ökning med 3 000 sedan föregående månad och 36 500 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i november preliminärt till 0,5 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Nov. 2012 Nov. 2011 ett år Okt. 2012 en månad
Sverige 548 849 723 652 -24,2% 594 121 -7,6%
Norge 146 210 241 869 -39,5% 142 447 2,6%
Danmark 108 836 131 525 -17,3% 94 806 14,8%
Finland 203 625 251 067 -18,9% 182 319 11,7%
Totalt 1 007 520 1 348 113 -25,3% 1 013 693 -0,6%
Snitt per börsdag 45 796 62 703 -27,0% 44 074 3,9%
Aktiva konton 442 000 403 000 9,7% 439 000 0,7%
Nettosparande (MSEK) 500 500 0% 400 25%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

–  Det finns tecken till lite mer positiva tongångar bland spararna. Marknaderna har utvecklats bra i november, och framför allt de svenska och finska börserna sticker ut positivt med en avkastning på 3-5%, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

 

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef Nordnet, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2012 kl 12.00 (CET).

Filer