2013-12-02

Nordnet: avslut, nettosparande och konton i november

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I november gjordes 1 238 642 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 60 422 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 483 200 stycken, motsvarande en ökning med 38 900 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i november preliminärt till 0,5 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Nov 2013 Nov 2012 ett år Okt 2013 en månad
Sverige 566 287 548 849 3,2% 702 569 -19,4%
Norge 203 259 146 210 39,0% 198 840 2,2%
Danmark 186 229 108 836 71,1% 191 515 -2,8%
Finland 282 867 203 625 38,9% 290 868 -2,8%
Totalt 1 238 642 1 007 520 22,9% 1 383 792 -10,5%
Snitt per börsdag 60 422 45 796 31,9% 60 165 0,4%
Aktiva konton 483 200 442 000 9,3% 477 200 1,3%
Nettosparande (MSEK) 500 500 0,0% 700 -28,6%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Uppgången på de nordiska börserna höll i sig i november. Samtliga huvudindex steg och noterade nya årshögstanivåer under månaden. Bidragande till den fortsatta uppgången har varit låga inflationssiffror på många håll som indikerar att centralbankernas stimulanser kan fortsätta i oförminskad takt. Spararna i Sverige, Norge, Danmark och Finland gjorde drygt 30 procent fler affärer i november i år jämfört med förra året, och tillväxten i aktiva konton hos Nordnet under en månad är den högsta på tre år, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet is a Nordic online bank with about 483,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.