2012-11-01

Nordnet: Avslut, nettosparande och konton i oktober


I oktober gjordes 1 013 693 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 44 074 avslut per börsdag. Antalet aktiva konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 439 000 stycken, motsvarande en ökning med 3 400 sedan föregående månad och 33 500 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i oktober preliminärt till 0,4 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Okt. 2012 Okt. 2011 ett år Sep. 2012 en månad
Sverige 594 121 830 904 -28,5% 551 752 7,7%
Norge 142 447 234 487 -39,3% 138 132 3,1%
Danmark 94 806 130 102 -27,1% 114 754 -17,4%
Finland 182 319 282 470 -35,5% 194 457 -6,2%
Totalt 1 013 693 1 477 963 -31,4% 999 095 1,5%
Snitt per börsdag 44 074 70 379 -37,4% 49 955 -11,8%
Aktiva konton 439 000 398 000 10,3% 435 600 0,8%
Nettosparande (MSEK) 400 400 0% 100 300%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

–  Jämfört med september ser vi både ett ökat nettosparande och kundinflöde. Börsaktiviteten ligger dock kvar på låga nivåer, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

 
För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, kommunikationschef Nordnet, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2012 kl 11.00 (CET).

Filer