2013-11-01

Nordnet: avslut, nettosparande och konton i oktober


I oktober gjordes 1 383 792 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 60 165 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 477 200 stycken, motsvarande en ökning med 32 900 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i oktober preliminärt till 0,7 miljarder SEK.

– Oktober månad präglades mycket av dramatiken kring USA:s budgetstup och risken för en amerikansk statskonkurs. I elfte timmen samlade sig de amerikanska politikerna och undvek katastrofen för den här gången. Den här dramatiken märktes inte så mycket på de nordiska börserna som stadigt klättrade under månaden. Samtliga nordiska börser noterade nytt årshögsta mot slutet av månaden. Vi ser ett ökat intresse för att spara på börsen. Antalet avslut i oktober månad ökade med 36,5 procent jämfört med samma månad förra året, och det totala antalet affärer under en månad är det högsta på två år, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet. 


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2013 kl 13:30 (CET). 


För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet is a Nordic online bank with about 477,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.