2013-10-01

Nordnet: avslut, nettosparande och konton i september

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I september gjordes 1 269 996 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 60 476 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 473 100 stycken, motsvarande en ökning med 28 800 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i september preliminärt till 0,6 miljarder SEK.

– Samtliga nordiska börser steg under september månad och trotsade därmed många orosmoln i omvärlden, och även det historiska mönstret med svaga septemberbörser. Helsingforsbörsen var i särklass med en uppgång på mer än tio procent efter att indextunga Nokia lyft på Microsofts bud på mobilverksamheten. Nordnets kunder ökade antalet affärer per dag med över 20 procent jämfört med september förra året, och nivån är den högsta sedan början av 2012, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet. 


För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75
johan.tidestad@nordnet.se


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2013 kl 12:00 (CET). 

Nordnet is a Nordic online bank with about 473,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.