2009-05-15

Nordnet Bank AB förvärvar eQ Bank (eQ) och stärker sin marknadsledande position

Nordnet Bank AB har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i finska eQ mot kontant betalning av köpeskilling om cirka 400 miljoner kronor, av Straumur Burdaras Investment Bank hf.

eQ, Finlands största internetmäklare, har cirka 57 000 kunder och är verksamma inom tre affärsområden; värdepappershandel, kapitalförvaltning samt corporate finance. Förvärvet kompletterar Nordnets verksamhet, stärker bolagets nordiska position samt ökar kundbasen i Finland.

– Vi ska bli Nordens ledande Bank inom sparande och förvärvet av eQ är en tydlig signal om att vi menar allvar. Jag tror starkt på potentialen på den finska sparmarknaden och genom förvärvet stärker vi avsevärt vår position på denna växande marknad, liksom i hela Norden, säger Nordnets vd Carl-Viggo Östlund.

eQ omsatte under 2008, 27,2 miljoner euro och hade ett rörelseresultat om -6 miljoner euro. Antal anställda uppgår till 154 personer.

– eQ har ett attraktivt erbjudande, god tillväxt samt kunnig personal. Jag ser framför mig att vi över tid kan uppnå goda synergieffekter och förädla den spetskompetens som eQ:s personal har, säger Nordnets vd Carl-Viggo Östlund.

Affären är villkorad av tillstånd från Finansinspektionen i Sverige och Finland. Tillträde av aktierna sker i anslutning till dessa godkännanden vilket beräknas kunna erhållas inom snar tid.

Affären förväntas bidra positivt till Nordnets vinst per aktie under 2010.

Med anledning av förvärvet kommer VD Carl-Viggo Östlund och CFO Fredrik Svederman att hålla en telefonkonferens på engelska i dag klockan 14.00. För att delta från Sverige ring in på telefon +46 (0)8 5051 3786 och från övriga länder ring på +44 (0)20 7136 2051. Presentationen finns även tillgänglig via webcast på www.financialhearings.com, välj Nordnet.

Filer