2015-10-05

Nordnet blir stödföretag till Kodcentrum

Nordnet stöttar Kodcentrums verksamhet för att stärka intresset för programmering bland unga flickor och pojkar. En del av samarbetet är att Nordnet erbjuder volontärer till Stockholms kodstugor. 


Kodcentrum är en ideell förening som erbjuder barn I åldern 9-13 år gratis möjlighet och hjälp att programmera på tio platser runt om i Sverige.

Nordnet kommer bland annat att bidra till Kodcentrums verksamhet genom volontärer, som utbildar och stöttar barnen i Kodstugorna i Stockholmsområdet. Volontärerna fungerar som förebilder i kodstugan. De visar på bredden av vad man kan göra med programmering och vem som kan arbeta med det.

Samarbetet inleds under höstterminen, och är en del av Nordnets Citizenship-satsning – en samling initiativ som skapar värde för samhälle, miljö, sparare eller anställda och långsiktigt bidrar till Nordnets tillväxt. 

– För oss som IT-bolag är det naturligt att satsa på framtidens utvecklare. Som det ser ut nu kommer det råda enorm brist på programmerare i framtiden. Därför är initiativ som Kodcentrum avgörande för vår framtid, vilket gör det självklart för oss att bidra, säger Jenny Garneij, HR-chef på Nordnet.

– Med Nordnet som stödföretag är det möjligt för oss att skapa kontinuitet i vår organisation som fortfarande är under uppbyggnad. Kodcentrum har funnits i drygt ett år och stödet från näringslivet är en viktig komponent för att ge alla barn samma möjlighet att komma igång med programmering, säger Emelie Dahlström, generalsekreterare på Kodcentrum.

Emelie Dahlström, generalsekreterare på Kodcentrum tillsammans med Håkan Nyberg, Jenny Garneij och Ulrika Wendt Nyquist från Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef Nordnet, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Emelie Dahlström, generalsekreterare Kodcentrum, 070-999 16 00
E-post: emelie@kodcentrum.se

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.


Filer