2017-09-06

Nordnet breddar sitt bolåneerbjudande och erbjuder Sveriges lägsta listränta

Från och med idag breddar Nordnet sitt erbjudande inom bolån. Lånet erbjuds till fler kundgrupper och har Sveriges lägsta listränta för kunder med ett stort sparande.

Nordnet erbjuder idag bolån för private banking-kunder med räntor som sätts beroende på sparande. Nu sänker Nordnet räntorna och breddar även erbjudandet till kunder med lägre sparkapital hos Nordnet.

–  Vi breddar vår affär på flera fronter och presenterar nu ett första steg i en utökad satsning på bolån. Svenskarna har idag bolån för cirka 3 000 miljarder kronor och det finns ett femtontal aktörer på marknaden. Trots den stora konkurrensen tror jag att många konsumenter upplever att de får ungefär samma villkor överallt. Det lämnar fältet öppet för en utmanare som Nordnet att med ett starkt varumärke och digital distribution kunna ge ett bättre erbjudande och nå en större kundgrupp, säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet. 

Ju mer sparande kunden har hos Nordnet, desto lägre ränta erbjuds. Det totala sparandet räknas per hushåll och inkluderar även tjänstepension. Nordnets bolån erbjuds i fem olika räntenivåer; från 0,69 procents ränta om kunden har över 10 miljoner kronor i sparkapital, till 1,79 procents ränta om kundens sparande är under 1 miljon kronor. Belåningsgraden kan vara högst 50 procent och maximalt lånebelopp är 10 miljoner kronor.

–  Att förhandla om sin bolåneränta ser många bankkunder som svårt och omständigt. Därför erbjuder vi ett bolån med låg ränta som redan är förhandlat och klart. Vi ser detta som ett sätt för oss att på allvar utmana den svenska bolånemarknaden och kommer löpande utvärdera och anpassa erbjudandet efter kundernas önskemål, säger Eva Trouin.

Fakta om Nordnets bolån 

Sparkapital hos Nordnet  Ränta 
0 – 1,0 miljon 1,79%
1,0 – 2,5 miljoner 1,19%
2,5 – 5,0 miljoner 0,99%
5,0 – 10 miljoner 0,79%
över 10 miljoner 0,69%

Maximal belåningsgrad är 50 procent av fastighetens värde. Högsta lånebelopp är 10 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.