2014-07-15

Nordnet delårsrapport januari–juni 2014

april – juni 2014

  • Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 258,6 MSEK (238,2 MSEK)
  • Periodens resultat efter skatt ökade med 6 procent till 58,3 MSEK (54,9 MSEK)
  • Resultat per aktie ökade med 6 procent till 0,33 SEK (0,31 SEK)

januari – juni 2014

  • Rörelseintäkterna ökade med 12 procent till 540,4 MSEK (482,3 MSEK)
  • Periodens resultat efter skatt ökade med 22 procent till 136,5 MSEK (112,1 MSEK)
  • Resultat per aktie ökade med 22 procent till 0,78 SEK (0,64 SEK)

höjdpunkter från andra kvartalet

  • Lansering av tre avgiftsfria nordiska Superfonder
  • Förstärkning av pensionsverksamheten på den svenska marknaden
  • Årets Börsmäklare i Danmark


vd-kommentar

Vi sätter punkt för ett kvartal som ur ett börsperspektiv blev en stark period. Samtliga nordiska aktiemarknader klättrade under årets andra kvartal, och börserna i Köpenhamn och Oslo tillhör de bästa i världen så här långt i år med uppgångar på 20 respektive 13 procent.

Aktivitet i form av affärer och sparande minskar vanligtvis under årets andra kvartal jämfört med det första. De uppåtgående börserna till trots är den säsongsmässiga trenden tydlig även under 2014, och våra kunder har gjort cirka 20 procent färre affärer under kvartalet jämfört med januari-mars. Jämför vi med kvartal två 2013 kan vi ändå konstatera att såväl antal affärer som nettosparande ökar. Även vårt finansiella resultat går i rätt riktning. Vi gör i andra kvartalet en vinst före skatt på drygt 70 miljoner kronor, vilket är 4 procent bättre än samma period förra året.

Det som har gjort mig mest stolt och glad de senaste tre månaderna är dock att vi har ökat takten i vår produktutveckling. I slutet av maj lanserade vi en familj av gratisfonder under konceptnamnet ”Superfonden”. Sparare i Finland, Danmark och Norge fick då för första gången möjlighet att helt utan avgifter spara i en fond som investerar i de största lokala bolagen på varje marknad. Fonderna har ingen förvaltningsavgift och Nordnet täcker de kostnader som uppstår för t.ex. handel och administration. Motsvarande fond på den svenska marknaden introducerades i början av juli, och hittills har drygt 20 000 av våra kunder valt att investera i någon av superfonderna.

Varför lanserar man superfonder helt utan avgifter? Vår förhoppning med superfonderna är att göra ett rejält avtryck på den nordiska sparmarknaden, och att fler personer ska upptäcka det roliga och lönsamma i att flytta sitt sparande till Nordnet. Hittills verkar hypotesen stämma. Under andra kvartalet har vi välkomnat drygt 9 000 nya kunder till Nordnet, vilket är mer än 50 procent fler än motsvarande period förra året.

Ni som följer Nordnet vet att vi under en tid arbetat med att integrera det sociala investeringsnätverket Shareville i vårt befintliga erbjudande. Projektet befinner sig just nu i en så kallad betafas, och i skrivande stund har vi drygt 2 500 inbjudna användare från alla nordiska länder ombord på tjänsten. Med hjälp av dessa kunder vänder och vrider vi på de funktioner vi hittills har utvecklat, bollar idéer för tillägg och förbättringar samt testar användarvänlighet och prestanda. Kontakta mig om du är intresserad av att vara med och prova tjänsten innan den lanseras för en bredare publik.

I början av kvartalet annonserade vi en förstärkt satsning på det långsiktiga sparandet. Under året kommer vi att tredubbla säljstyrkan inom tjänstepension och anställa 15 nya medarbetare. Vi tror att ökad transparens och konsumentmakt och inom pensionsområdet ger möjlighet för såväl sparare som Nordnet att göra bra affärer.

Att lyssna på kunder, plocka upp relevanta trender och kunna leverera många små byggstenar där slutresultatet för användarna blir en engagerande och lönsam sparandeplattform – det är vår utmaning. Med superfonder, Shareville och ett större fokus på pension tycker jag att vi under kvartalet tagit flera steg framåt.

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter. Lättast nås jag på Twitter (@CEONordnet) eller Nordnetbloggen.

Håkan Nyberg
VD Nordnet

För ytterligare information kontakta verkställande direktör Håkan Nyberg, +46 8 506 330 36, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se, CFO Jacob Kaplan, +46 8 506 334 21, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se. För mer information om Nordnet, besök www.nordnetbankab.wpengine.com.

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 15 juli 2014 kl. 08:30 (CET).

Nordnet is a Nordic online bank with about 516,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.