2015-04-23

Nordnet delårsrapport januari – mars 2015


Januari – mars 2015

Rörelseintäkterna ökade med 17 procent till 329,8 MSEK (281,8 MSEK)
Periodens resultat efter skatt ökade med 39 procent till 108,5 MSEK (78,1 MSEK)
Resultat per aktie före utspädning ökade med 39 procent till 0,62 SEK (0,45 SEK)

Höjdpunkter från första kvartalet

Bästa rörelseresultatet i Nordnets historia
Hög tillväxt i kunder och sparande
Lansering av mobilappar och lågräntelån med värdepapper som säkerhet

Några ord från vd-Håkan

Vi har ett på många sätt extraordinärt kvartal bakom oss. De nordiska börserna, med Danmark i spetsen, har öppnat året urstarkt och omsättningen på börserna har varit den högsta på många år. Räntenivåerna är historiskt låga, och i såväl Sverige som Danmark är riksbankernas styrränta på minusnivåer.

Kombinationen av låga räntor på sparkonton och en lång period av stigande kurser på aktiemarknaden har lett till ett högt intresse för sparande i aktier och fonder. Totalt sett gjorde våra kunder närmare fem miljoner affärer på börsen under perioden januari-mars, vilket är det högsta i Nordnets historia under ett kvartal. Även nettosparandet är rekordhögt och uppgår till 8,2 miljarder – över 100 procent högre än samma period förra året. Drygt 17 000 nya kunder har startat ett sparande hos Nordnet under kvartalet, vilket historiskt sett är en mycket hög siffra.

Vårt resultat före skatt landar på drygt 136 miljoner, vilket gör den gångna perioden till vårt bästa finansiella kvartal någonsin. Intäkterna är närmare 330 miljoner, upp 17 procent jämfört med samma period förra året. Förklaringen är främst ökade intäkter från värdepappershandel. Kostnaderna inklusive kreditförluster summerar till drygt 193 miljoner, vilket är fyra procent högre än förra årets första kvartal.

Jämfört med 2014 beräknas våra kostnader exklusive kreditförluster för helåret 2015 öka med 4-6 procent. Jag är övertygad om att fortsatta investeringar inom IT och produktutveckling är viktiga för Nordnet. Satsningar måste göras i såväl konkreta produkter som i infrastruktur. Nya produkter ger oss en differentiering mot våra konkurrenter och driver kundtillväxt och sparande. Investering i vår infrastruktur skapar förutsättningar för långsiktig framgång och ger oss en IT-arkitektur som möjliggör att vi snabbt kan anpassa oss till nya trender.

Och snabbhet är viktigt när vi pratar utveckling och innovation. Vår hemsida lanseras i en ny version var sjunde dag. Varje ny version innehåller små förbättringar och nya funktioner. Förutom detta löpande utvecklingsarbete har vi under kvartalet lanserat två större produkter – ett lågräntelån med värdepapper som säkerhet samt nya mobilappar. Vårt nya lån, benämnt Knockoutlånet i Sverige och Superlånet på våra övriga marknader, belönar de kunder som tar en låg risk i sitt sparande. Förutsatt att det belopp som lånas inte överskrider 40 procent av värdet på de aktier och fonder som finns på kontot, och att inget värdepapper representerar mer än 20 procent av kontots värde, erbjuds kunden vår lägsta ränta. I Sverige, Danmark och Finland är räntan 0,99 procent, och i Norge något högre på grund av det högre allmänna ränteläget. Lånen lanserades vid olika datum under den andra halvan av kvartalet, och vid utgången av mars hade drygt 2 000 kunder ansökt om något av våra lågräntelån.

De nya apparna har fått fina recensioner och höga betyg av användarna, och den del av antalet affärer som görs genom denna kanal har fördubblats sedan lansering. Apparna bygger på en modern arkitektur som kan återanvändas vid utveckling på andra plattformar.

Avslutningsvis förtjänar den fantastiska utvecklingen i vårt rödvita systerland ett par rader i detta vd-ord. Den danska marknaden har gått från att vara vår minsta marknad till att bli en av de regioner som bidrar mest till Nordnets framgång. Under första kvartalet såg vi högst nettosparande och störst kundinflöde i absoluta tal i Danmark, och detta trots väldigt bra siffror i de andra länderna. Det är roligt och givande att arbeta i en nordisk koncern, och vår nordiska närvaro ger oss möjlighet till att utnyttja de stordriftsfördelar som finns i vår tekniska och administrativa plattform.

Håkan Nyberg
VD Nordnet

PS. Håll utkik efter Knockoutlånet – lånet som ger dig vad du förtjänar!


Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Håkan Nyberg och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 23 april 2015 klockan 10:00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

Nummer för deltagande på telefon: SE: +46 8 566 427 01 eller UK: +44 20 342 814 06

Följ presentationen på http://financialhearings.nu/150423/nordnet/

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 23 april 2015 klockan 08:30 (CET).

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Nyberg + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se, CFO Jacob Kaplan +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se. För mer information om Nordnet, besök www.nordnetbankab.wpengine.com

Nordnet is a Nordic online bank with about 570,800 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.