2014-10-22

Nordnet delårsrapport januari – september 2014


Juli – september 2014

Rörelseintäkterna ökade med 7 procent till 260,9 MSEK (243,2 MSEK)
Periodens resultat efter skatt ökade med 4 procent till 60,1 MSEK (58,1 MSEK)
Resultat per aktie ökade med 4 procent till 0,34 SEK (0,33 SEK)

Januari – september 2014

Rörelseintäkterna ökade med 10 procent till 801,3 MSEK (725,5 MSEK)
Periodens resultat efter skatt ökade med 16 procent till 196,6 MSEK (170,1 MSEK)
Resultat per aktie ökade med 16 procent till 1,12 SEK (0,97 SEK)

Höjdpunkter från tredje kvartalet

Lansering av det sociala investeringsnätverket Shareville
Superfonderna tillgängliga på alla nordiska marknader
Fortsatt stark underliggande tillväxt av kunder och nettosparande

Vd-kommentar

Det tredje kvartalet 2014 var en bra period i Nordnets historia. Vår resultatutveckling är positiv och vi har en bra tillväxt gällande nya kunder och nettosparande. Samtidigt börjar vårt ökade fokus på innovation visa sig i nya produkter för våra kunder.

I somras lanserade vi under namnet Superfonden avgiftsfria indexfonder på alla våra fyra marknader. Under augusti tog vi nästa steg och gjorde fonderna tillgängliga i hela Norden, vilket betyder att våra danska kunder nu kan investera i t.ex. den norska superfonden och vice versa. Fonderna har tagits emot väl – totalt har över 30 000 av våra kunder valt att investera i någon av superfonderna och sparkapitalet uppgår till cirka 800 miljoner kronor.

Den stora händelsen under kvartalet är dock lanseringen av det sociala investeringsnätverket Shareville. För er som inte är så bekanta med tjänsten kan den enklast beskrivas som ett Facebook för sparande. På Shareville kan nordiska privatpersoner träffas och föra digitala diskussioner om sparande, börsutveckling och specifika bolag. Genom att dela med dig av dina egna placeringar och investeringsidéer får du som kund möjlighet titta in i tusentals andra sparares portföljer. Du kan följa de profiler du tycker verkar mest intressanta, få kommentarer och titta på topplistor över de personer som har bäst avkastning eller flest följare. Att ansluta sig till Shareville är kostnadsfritt och enkelt. Vi har också tagit bort de hinder vi tror finns för att våra kunder ska vilja dela med sig av information kring sitt sparande – kontots värde och fördelning visas endast i procent och du har möjlighet att synas under ett alias.

Vi ser starka sociala trender inom andra tjänsteområden, t.ex. resor, hotell och rekrytering. Jag tror att den sociala aspekten kommer att växa i betydelse även inom sparandebranschen – konsumenter vill inspireras av andras erfarenheter när de fattar beslut! Det känns kul att ligga i framkant av denna utveckling. Framför allt hoppas jag att tjänsten kan göra våra kunder mer framgångsrika i sitt sparande. Shareville har fått ett fantastiskt mottagande bland våra kunder. På mindre än en månad har närmare 20 000 sparare anslutit sig till tjänsten.

Våra intäkter för perioden juli-september uppgår till 261 MSEK vilket är en ökning med 7 procent jämfört med samma period förra året. Kostnaderna för kvartalet ligger på knappt 186 MSEK. Vi har ökat investeringstakten jämfört med motsvarande period förra året, och givet en fortsatt positiv vinstutveckling och en underliggande tillväxt ser jag att ett rimligt kostnadsläge för nästa år ligger i den övre delen av det tidigare kommunicerade intervallet på 180-190 MSEK per kvartal. Som jag tidigare har nämnt ligger vårt investeringsfokus på IT, analys av kunddata och produktutveckling. Resultatet före skatt för perioden juli-september är drygt 75 MSEK vilket är 4 procent bättre än förra året.

Under kvartalet har närmare 8 000 nya kunder anslutit sig till Nordnet, och vårt nettosparande uppgår till drygt 5 miljarder. Båda siffrorna är starka i relation till samma period 2013, och vi ligger nära det mål vi har satt upp om en årlig tvåsiffrig tillväxt när det gäller kunder och sparande.

Totalt har 421 000 nordiska sparare valt att använda Nordnet som plattform för sitt sparande. Under året har vi sett en ökad kundnöjdhet samt en starkare attraktionskraft hos Nordnet som varumärke bland nordiska konsumenter. Det finns många förklaringar till detta, men några av de mer konkreta är Superfonden och Shareville.

Tack för att du följer Nordnet, oavsett om du gör det som kund, investerare eller på annat sätt. Hör gärna av dig om du har frågor eller kommentarer. Jag finns på Twitter (@CEONordnet) och Nordnetbloggen.

Håkan Nyberg
Vd Nordnet

PS. Följ mig gärna på Shareville. Du hittar mig under profilen ”CEONordnet”.

För ytterligare information kontakta verkställande direktör Håkan Nyberg, +46 8 506 330 36, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se, CFO Jacob Kaplan, +46 8 506 334 21, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se. För mer information om Nordnet, besökwww.nordnetbankab.wpengine.com.

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 22 oktober 2014 klockan 08:30 (CET).

Nordnet is a Nordic online bank with about 527,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.