2015-10-20

Nordnet delårsrapport januari – september 2015


Juli – september 2015

Rörelseintäkterna ökade med 13 procent till 293,8 MSEK (260,9 MSEK)
Periodens resultat efter skatt ökade med 26 procent till 75,7 MSEK (60,1 MSEK)
Resultat per aktie ökade med 26 procent till 0,43 SEK (0,34 SEK)

Januari – september 2015

Rörelseintäkterna ökade med 15 procent till 923,8 MSEK (801,3 MSEK)
Periodens resultat efter skatt ökade med 37 procent till 269,6 MSEK (196,6 MSEK)
Resultat per aktie ökade med 37 procent till 1,55 SEK (1,12 SEK)

Höjdpunkter från tredje kvartalet

Händelserik period på börsen och hög transaktionsnivå
Nöjdast kunder på den danska och finska marknaden
Passerar 50 000 kunder i Danmark

Vd-Håkan kommenterar kvartalet

Vi har ett spännande kvartal bakom oss. För oss som arbetar med investeringar och sparande blev perioden intensiv med specifika händelser som amerikanska räntespekulationer, frågetecken kring den kinesiska ekonomin, utsläppsfusk i Volkswagen och hajp i nordiska biometrikbolag. Händelser som dessa skapar stora svängningar på börserna, vilket i kombination med det allmänt höga aktieintresset leder till ett stort antal transaktioner. De affärer som gjordes av Nordnets kunder under tredje kvartalet är närmare 50 procent fler än samma period förra året.

Vi fortsätter hålla hög takt i vår kundanskaffning. Den senaste tremånadersperioden valde 13 500 nordiska privatsparare Nordnet som finansiell partner, och vårt kundinflöde är över 70 procent bättre än samma kvartal förra året. Danmark är den av våra marknader där vi för närvarande visar kraftigast expansion, och i september passerade vi milstolpen 50 000 danska kunder. På nordisk basis närmar vi oss en halv miljon kunder och kan i slutet av september räkna in 476 000 nordiska privatsparare som använder sig av Nordnets plattform för sina investeringar. Tillväxttakten i kundbasen de senaste tolv månaderna uppgår till 13 procent. För nettosparandet är tillväxttakten de senaste tolv månaderna 10 procent. Vår utlåningsverksamhet, såväl värdepappersbelåning som privatlån, har visat bra tillväxt sedan årsskiftet.

Intäkterna för kvartalet uppgår till 294 miljoner, vilket är 13 procent högre än tredje kvartalet förra året. Resultatet före skatt är 98 miljoner, vilket är upp 30 procent. Att göra ett bra finansiellt resultat är viktigt, men egentligen bara en effekt på hur nöjd du som kund är med oss som bank. Kundnöjdhet är vårt främsta mål och den ledstjärna på vilken vi bygger vår tillväxtmodell. Att skapa ambassadörer som rekommenderar oss till andra sparintresserade privatpersoner är redan idag vår viktigaste kanal för att rekrytera nya kunder. Jag gläder mig mycket åt att vi under kvartalet blivit utnämnd till den mäklare som har nöjdast kunder på den finska marknaden. Undersökningen har genomförts av Osakesäästäjien Keskusliitto, motsvarande Aktiespararna i Sverige. I Danmark visar en undersökning genomförd av det oberoende analysföretaget YouGov, på beställning av oss, att Nordnet är den bank som har nöjdast kunder bland de danska spararna.

Vi tror att spararvänliga produkter till ett bra pris är viktigt när det gäller kundnöjdhet. Därför sätter vi innovation och produktutveckling högt på agendan. I slutet av september fyllde det sociala investeringsnätverket Shareville ett år. Tjänsten har fått stort genomslag och har på tolv månader passerat 60 000 användare. En förhoppning vi har med Shareville är att den kunskap som delas mellan medlemmarna ska hjälpa dem till bättre avkastning. Ett år senare ser vi att Shareville-medlemmar har en bättre utveckling i sina portföljer än de kunder som inte sparar socialt.

Naturligtvis är det också viktigt med ett välkänt varumärke. Vi bygger kännedom kring Nordnet genom marknadsföring, men främst genom PR. Våra sparekonomer har till uppgift att inspirera kring investeringar och driva spararnas frågor i den ekonomiska debatten. Högt på agendan står att hitta de kanaler och uttryckssätt som når flest sparare. En växande kanal är streamad radio i form av podcasts. Med förebild i svenska Sparpodden startade vi under våren 2015 norska Pengepodden som snabbt fått hög genomslagskraft. Under kvartal tre har vi lanserat Rahapodi i Finland och For pengenes skyld i Danmark och därmed gjort den nordiska poddkartan komplett.

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhet. Lättast nås jag på Twitter under @CEONordnet eller på hakan.nyberg@nordnet.se.

Håkan Nyberg
VD Nordnet

PS. Inom kort lanserar vi en kundpanel. Håll utkik på vår webbtjänst om du vill vara med och påverka utvecklingen av våra tjänster.

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Håkan Nyberg och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 20 oktober 2015 klockan 10:00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

Nummer för deltagande på telefon: +46 8 566 426 62 (Sverige) eller + 44 203 428 14 02 (UK).

Följ presentationen på http://financialhearings.nu/151020/nordnet/.


Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 20 oktober 2015 klockan 08:30 (CET).

För mer information, kontakta:
VD Håkan Nyberg, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se

CFO Jacob Kaplan, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se

Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.