2017-10-25

Nordnet delårsrapport januari-september 2017

Juli – september 2017

• Rörelseintäkterna ökade med 0,2 procent till 290,3 MSEK (289,6 MSEK)
• Rörelseresultatet minskade med 40 procent till 50,6 MSEK (84,0 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt minskade med 37 procent och uppgår till 43,4 MSEK (69,2 MSEK)
• Bygget av det nya Nordnet är påbörjat, extraordinära kostnader under tredje kvartalet uppgår till 5,6 MSEK

Januari – september 2017

• Rörelseintäkterna ökade med 3 procent till 911,0 MSEK (882,0 MSEK)
• Rörelseresultatet minskade med 26 procent till 193,3 MSEK (260,0 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt minskade med 23 procent och uppgår till 161,7 MSEK (209,6 MSEK)
• Extraordinära kostnader relaterade till bygget av det nya Nordnet uppgår till 40,3 MSEK under perioden januari-september

Höjdpunkter från tredje kvartalet

• Partnerskap med IPsoft kring artificiell intelligens
• Lansering av Robotrådgivaren Robosave och insättningar via Swish
• Premiär för aksjesparekonto (ASK) i Norge
• Breddat kunderbjudande inom bolån och tjänstepension på den svenska marknaden

Peter kommenterar kvartalet

Det nya Nordnet har starka ägare, tydlig riktning, fokus på teknisk utveckling och ingen tid att spilla. Vår övergripande ambition är att bygga världens bästa kundupplevelse inom sparande och investeringar. För att lyckas med det behöver vi ha den snabbaste utvecklingstakten på vår marknad, och under kvartalet har vi visat att vi menar allvar med den ambitionen.

I början av augusti annonserade vi ett partnerskap med bolaget IPsoft kring artificiell intelligens, AI. Under året kommer vi att implementera AI i vår tjänst, med start i ”onboarding-processen”, det vill säga hjälpa kunder att komma igång med sitt sparande. Vi har som första nordiska bank lanserat en tjänst inom robotrådgivning – Robosave. Genom att svara på tolv enkla frågor om sparmål, inställning till risk, belopp och sparhorisont, får våra kunder en individuell sparprofil som omsätts i ett sparande i börshandlade fonder. Robosave köper och säljer automatiskt, bygger upp portföljen och ser till att kundens risk hela tiden matchar sparprofilen.

I september infördes en ny kontoform på den norska marknaden i form av ”aksjesparekonto” (ASK). Kontot kan ses som en motsvarighet till det svenska ISK, och har på kort tid genom sin enkla modell för beskattning blivit en stor succé och breddat sparandet till nya grupper. Nordnets ASK är prisledande och har av Finansavisen utsetts till att ha bäst placeringsutbud.

På den svenska marknaden har vi introducerat en mer tillgänglig version av vårt bolån med lägre ränta för såväl kunder med stort som ett något mindre sparande. Inom pension har vi under kvartalet ingått ett partnerskap med Söderberg & Partners, vilket innebär att tjänstepensionssparare kan få fysisk rådgivning om sparande och försäkringar i kombination med tillgång till Nordnets digitala plattform och breda utbud. Som första bank har vi också infört möjlighet att sätta in pengar på sitt Nordnetkonto med hjälp av Swish – en till synes liten men viktig nyhet i strävan att bygga bort friktion i våra vanligaste kundinteraktioner.

Tredje kvartalet blev en intensiv och tempostark period i Nordnet historia, och vi kommer inte att slå av på takten i framtiden. Vid årsskiftet ska vi ha en ny webb och app på plats på alla våra marknader, och inom området digital finansiell rådgivning är Robosave endast den första lanseringen i serie av produkter där ledstjärnan är att guida våra kunder till ett enklare och smartare sparande.

Det förändringarbete vi har inlett går enligt plan och kräver tunga investeringar i ny teknik, automatiserade processer och förstärkta kompetenser inom en rad områden. Våra kostnader är 17 procent högre än motsvarande kvartal förra året, och intäkterna är på en marginellt högre nivå. Vår underliggande tillväxt är stark med en ökning av kundbasen de senaste tolv månaderna på 17 procent, ett högre nettosparande än tidigare och en ny rekordnivå i sparkapital på 267 miljarder.

Mitt uppdrag är ta Nordnet till nästa nivå och synliggöra den styrka som finns i kombinationen av ett starkt varumärke och en nordisk sparmarknad där vi trots över 640 000 kunder endast har börjat att realisera vår potential. Vi har påbörjat vår strategiska förflyttning mot att adressera en bredare målgrupp, och vi har EN plan och ETT team som ska realisera våra ambitioner. Tillsammans med dig som kund bygger vi det nya Nordnet.

Peter Dahlgren, vd Nordnet
@CEONordnet

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Edström, PR-chef Nordnet
Tel: +46 70 421 84 66
E-mail: henrik.edstrom@nordnet.se 

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.