2021-11-09

Nordnet emitterar primärkapitaltillskott

Nordnet emitterar primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 Capital) i syfte att optimera kapitalstrukturen. Emissionen avser 600 miljoner kronor.

Obligationen har en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år, och en rörlig ränta om tre månaders STIBOR + 3,90 procent. Likviddag är den 16 november 2021. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Finansiella rådgivare i transaktionen har varit Nordea och SEB. Legal rådgivare har varit Mannheimer Swartling.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.