2023-04-04

Nordnet etablerar finsk försäkringsfilial och annonserar lansering av placeringsförsäkring

Nordnet tar nu steget in i det försäkringsrelaterade sparandet i Finland. En filial etableras och inom de kommande månaderna kommer produkten placeringsförsäkring att lanseras.

Etableringen i Finland kommer ske via en filial till Nordnets norska livförsäkringsbolag Nordnet Livsforsikring AS, som är ett helägt dotterbolag till svenska Nordnet Pensionsförsäkring AB. Processen påbörjades i december 2022 när Nordnet lämnade in en underrättelse om etableringen till Finanstilsynet i Norge, och förväntas slutföras under andra kvartalet 2023. I samband med att verksamheten startar kommer Nordnet lansera kontotypen placeringsförsäkring (på finska ”sijoitusvakuutus”).

– En halv miljon finska sparare har idag ett försäkringssparande, och det totala sparkapitalet uppgår till närmare 40 miljarder euro. Marknaden domineras av traditionella aktörer som erbjuder komplicerade och dyra lösningar där spararna främst kan köpa fonder från det egna bolaget. Jag tror att vi kan göra skillnad med en digital, flexibel och prisvärd produkt, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Placeringsförsäkring påminner om den svenska produkten kapitalförsäkring på så vis att 101 procent utbetalas vid dödsfall. Beskattning sker dock inte löpande via avkastningsskatt, utan först när spararen väljer att ta ut pengar från kontot. På så vis kan vinster och utdelningar återinvesteras skattefritt. Placeringsförsäkring är även gynnad vid händelse av dödsfall, då produkten till skillnad från andra finska kontotyper vid övergång till förmånstagare inte belastas med vinstskatt utan endast arvsskatt. Hos Nordnet kommer spararna kunna välja att investera i aktier, fonder eller ETF:er. Kontoöppning och handel kommer att ske helt digitalt.

– Vi erbjuder flertalet pensions- och försäkringsprodukter på de andra marknader där vi har verksamhet, och det känns därför extra kul att nu kunna bredda erbjudandet på den finska marknaden. Vi vill bygga en one-stop-shop för sparande och investeringar på alla nordiska marknader och det här är en viktig byggsten i den ambitionen, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Chef för Nordnets nya finska filial kommer att vara Kaisa Alamäki. Hon har erfarenhet av livförsäkring, fondverksamhet och private banking, och har tidigare arbetat på AllianceBernstein i Luxemburg och Tyskland, såväl som på Mandatum Life och Nooa Säästöpankki i Finland.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.