2021-07-01

Nordnet får bæredygtige internationale indeksfonde

Nu bliver Nordnets egne fire internationale indeksfonde bæredygtige. Nordnet oplever en stigende efterspørgsel efter bæredygtige produkter fra de private investorer, og derfor vil indeksfondene nu opfylde de betingelser, som EU har opstillet for at fremme bæredygtige investeringer – uden at fondenes omkostninger øges

For et år siden fik Nordnet sine fire egne internationale indeksfonde, som dækker aktiemarkederne i de største regioner i verden: USA, Europa, Nye Markeder og Global. Fondene følger de etablerede indeks fra MSCI og S&P.

I Nordnet tager vi nu det næste skridt i udviklingen af fondene og sikrer, at de forvaltes i overensstemmelse med EU’s regler for bæredygtige investeringer. Fondene vil fremover blive sammensat, så de overholder den såkaldte ”artikel 8 i disclosureforordningen”, som betyder, at fondene bidrager til at ”fremme miljømæssige og sociale forhold”. En overholdelse af artikel 8 kaldes populært, at fondene er “lysegrønne”.

Konkret er fondene blevet ændret, så de nu følger tilsvarende indeks, der er baseret på en bæredygtig profil. For eksempel ændrer Nordnets globale fond indeks fra MSCI World til MSCI World ESG Leaders, og den amerikanske fond fra S&P 500 til S&P 500 ESG. De fire indeksfonde vil først og fremmest investere i selskaber med den højeste ESG-score i hver af de respektive sektorer. Til navnene på Nordnets fire fonde vil blive tilføjet ”ESG”, som står for ”Environmental, Social and Governance”. Fondenes omkostninger vil være uændrede. Det bliver altså ikke dyrere at investere bæredygtigt.

Fond                                                                              Tidligere indeks                             Nyt indeks

Nordnet Indeksfond Global ESG                                MSCI World                                     MSCI World ESG Leaders

Nordnet Indeksfond USA ESG                                    S&P 500                                          S&P 500 ESG

Nordnet Indeksfond Europa ESG                                MSCI Europé                                  MSCI Europe ESG Leaders

Nordnet Indeksfond Nye Markeder ESG                     MSCI Emerging Markets               MSCI Emerging Markets ESG Leaders

Nordnets landechef i Danmark Anne Buchardt siger:

  • De fire internationale indeksfonde, vi lancerede for et år siden, er hurtigt blevet meget populære blandt de private investorer. I alt er der mere end 10.000 af vores danske kunder, der har investeret i hver af de fire fonde, og nu tager vi altså fondene til næste niveau, så de er i tråd med EU’s regler for bæredygtige investeringer – vel at mærke uden at ændre prisen. Vores ambition er altid at være i front, når det gælder om at lytte til investorerne –  og såvel indeksfonde som bæredygtighed er superhot blandt Nordnets kunder.

Nordnets internationale indeksfonde forvaltes i samarbejde med JP Morgan. Alle oplysninger om fondene er tilgængelige på nordnet.dk.

Sigga Nolsøe

Kommunikationschef Nordnet Danmark
Tel: 31 54 36 51, mail: sigga.nolsoe@nordnet.dk

Nordnet er en ledende nordisk digital platform for opsparing og investering. Gennem innovation, enkelhed og transparens udfordrer vi traditionelle strukturer og giver private investorer adgang til samme information, værktøjer og service som professionelle investorer. Besøg os på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.