2015-06-29

Nordnet först i Sverige med elektroniska fondflyttar

Nordnet blir ihop med fondbolaget Fidelity först ut i Sverige att lansera elektroniska fondflyttar via SWIFT (global leverantör av finansiella meddelandetjänster). Idag genomfördes den första elektroniska fondflytten framgångsrikt i Sverige. Förhoppningen är att leda vägen för en ny branschstandard och ersätta det föråldrade systemet att faxa mellan fondbolag och banker. Målet är att halvera handläggningstiden för fondflyttar, sänka riskerna och öka effektiviteten.


Elektroniska fondordrar tillämpas redan av flera svenska banker och fondbolag, men inte elektroniska fondflyttar. Det vill Nordnet förändra genom att nu vara först ut att automatisera processen. Det innebär även fördelar för kunder som genom snabbare handläggningstider får högre flexibilitet för flyttar. På lång sikt har Nordnet som mål att helt byta ut det manuella arbetet till automatisk elektronisk hantering.

  Nordnet vill innovera bankbranschen, även på tjänster som kunder inte ser. Att digitalisera fondlyttar innebär en betydligt snabbare handläggningstid samt ökad flexibilitet och tillförlitlighet. Dagens sparare vill ha möjlighet till att snabbt kunna flytta sitt sparande, vilket hittills varit en föråldrad process i behov av modernisering. Nu hoppas vi att fler av våra branschkollegor ansluter sig till SWIFT och digitaliserar fondflyttar – det vinner både vi och kunderna på, säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet.

  Vi är glada att Nordnet och Fidelity är först i Sverige med att automatisera fondflyttar via SWIFT. Det är en viktig utveckling för fondindustrin i Norden och globalt. Automatisering av fondflyttar kommer att ta effektivisering inom fondindustrin till en ny nivå. SWIFT är stolta att hjälpa Nordnet och Fidelity att leda innovationsutveckling inom fondbranschen för att minska risker och kostnader och skapa ökad transparens för investerare, säger Christer Tour, Business Development Manager på SWIFT.

I snitt flyttar Nordnet cirka 700 fonder i månaden inom Sverige, med ett snittvärde runt cirka 200 000 kronor per fond. Den manuella flyttprocessen tar vanligtvis cirka två veckor, beroende på handläggningstid hos motpart.

En fondflytt innebär att istället för att sälja av ett fondinnehav och därmed realisera en vinst/förlust, flyttar man innehavet från en bank till en annan. I dagsläget sker detta genom att bankerna i fråga faxar dokument fram och tillbaka i en kedja mellan bankerna och de externa fondbolagen. Svenska Bankerna har hittills valt att faxa dessa dokument mellan sig, vilket är tidskrävande då manuella resurser krävs och innebär risker med dokumenthanteringen.

Nordnet och Fidelity genomför nu den första elektroniska fondflytten genom att utnyttja en meddelandetyp som SWIFT utvecklat tillsammans med ett konsortium av fondbolag där Fidelity ingår. En elektronisk fondflytt innebär att när väl den avlämnande banken i en flyttkedja instruerat fondbolaget, verkställs flytten omedelbart och flytten bekräftas omgående till båda bankerna. Tidigare har instruktionen faxats till fondbolaget, där den sedan legat i 1-5 dagar innan flytten verkställts, och sedan faxar/postar de en bekräftelse till bankerna om att flytten är klar. Först när bankerna har fått bekräftelsen kan bankerna boka in fonden på depån så kunden kan se den.

För mer information, kontakta:
Eva Trouin, Sverigechef Nordnet, tel. 070-577 38 04
eva.trouin@nordnet.se

Christer Tour, Business Development Manager SWIFT, tel. 073-876 29 63
christer.tour@swift.com

Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.

Filer