2020-07-10

Nordnet först i Sverige med hållbarhetsdata för börshandlade fonder

Nordnet introducerar nu screeners och data relaterade till hållbarhet för de börshandlade fonder som distribueras via bolagets plattform. Informationen gör det möjligt för spararna att göra hållbara val vid investeringar i ETF:er.

–   Nu kan våra sparare välja börshandlade fonder efter faktorer som miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, samt välja bort olika typer av innehav de inte vill ha i sina ETF:er. Vad jag vet är vi först ut på marknaden med denna funktion, vilket matchar vår ambition att ligga i absolut framkant när det gäller hållbart sparande, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Den hållbarhetsdata som nu lanseras på Nordnets sajt innehåller information om hur väl respektive ETF står sig i ett antal olika kategorier kopplade till hållbarhet.

  • Låg CO2-risk: En märkning som symboliseras av ett grönt löv, och som tilldelas de ETF:er som har ett lågt CO2-riskvärde samt en låg exponering mot fossila bränslen.
  • En screener för oönskade innehav, där spararna i en fördefinierad lista kan ange vilka innehav som ska exkluderas, till exempel alkohol, bekämpningsmedel, djurförsök och fossila bränslen.
  • Hållbarhetsbetyg: En rating som mäter hur väl innehaven i ETF:erna hanterar risker kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Ratingen anges som ett absolut betyg, samt relativt andra fonder i samma kategori. Ett lågt värde är bättre, och visar att fonden har låga risker inom aktuellt område, exempelvis miljö.

Hållbarhetsdatan visas för över 800 börshandlade fonder från ett stort antal olika fondbolag på Nordnets plattform. På samma gång som hållbarhetsdatan introduceras så uppdateras även Nordnets ETF-sidor med information om risk- och volatilitetsvärden som sharpekvot och standardavvikelse. Datan kommer från Morningstar, som tidigare i år förvärvade ESG-analysföretaget Sustainalytics.

–   Hållbarhet är en viktig faktor när spararna ska välja vilken typ av investeringar de ska göra. Vi ser den trenden tydligt i vår egen kundbas, där en allt större del av sparandet går till fonder med ett högt hållbarhetsbetyg. Med den funktion vi nu introducerar kan vi möta den efterfrågan även när det gäller ETF:er, som hela tiden blir mer populär som sparform, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.