2023-10-03

Nordnet først ute med gearet globalt indeksfond

Nordnet lanserer i dag fondet Nordnet Global Indeks 125. Dette er det første gearede globale indeksfondet som tilbys privatpersoner i Norge og Norden.

Nordnets kunder er glade i indeksfond. Med et globalt indeksfond får du bred global aksjeeksponering til en lav kostnad.

– Nå har vi laget et fond som gir 1,25 ganger avkastningen til et globalt indeksfond, minus kostnader. Det gir noe høyere langsiktig forventet avkastning, men også noe høyere risiko, uttaler Mari Rindal Øyen, Norgesjef hos Nordnet.

Investerer du 100 kroner i Nordnet Global Indeks 125, vil forvalter låne 25 kroner og kjøpe aksjer for 125 kroner. Gearing er lønnsomt i stigende markeder, men gir større tap i fallende markeder.

– Det er vanskelig å oppnå høyere langsiktig avkastning enn det du får i et globalt indeksfond. En anerkjent måte å slå et globalt indeksfond på, er å låne litt penger og sette mer penger i det globale indeksfondet. Det er nettopp dette vi har gjort med Nordnet Global Indeks 125, forteller Øyen.  

Med Nordnet Global Indeks 125 får du 1,25 ganger avkastningen til det globale aksjemarkedet (målt ved MSCI World ESG Leaders index), fratrukket en finansieringskostnad og forvaltningskostnad.

Europas største aksjefond er et gearet indeksfond!

– Nordnet Global Indeks 125 er det første gearede globale indeksfondet som tilbys privatpersoner i Norge og Norden. At Nordnet er først ute er vi stolte av! Og til en lav forvaltningskostnad, 0,39 %, uttaler Øyen.

Hun understreker at dette er ikke en ny type fond:

– Få nordmenn er klar over det, men Europas største aksjefond, med en forvaltningskapital på 1.000 milliarder SEK, er faktisk et gearet globalt indeksfond. Over 5 millioner svensker har plassert deler av den statlige pensjonen i AP7-aksjefond. Dette globale indeksfondet har en gearing på maksimalt 125 %, forteller hun.

Som det fremgår av nettsiden AP7.se og på Morningstars sider har AP7-fondet gjort det vesentlig bedre enn andre aksjefond de 10 siste årene, men i 2022, da verdens aksjemarkeder falt, så falt AP7-fondet noe mer.

Anbefalt investeringshorisont for aksjefond er minst 5 år – det gjelder også for Nordnet Global Indeks 125.

– Du bør ha et optimistisk syn på det globale aksjemarkedet og tro at det globale aksjemarkedet vil gi høyere avkastning enn lånerentene på lang sikt. Å spare månedlig i Nordnet Global Indeks 125, enten privat eller gjennom Egen pensjonskonto, mener jeg vil passe mange, særlig unge med lang sparehorisont, uttaler Mari Rindal Øyen. 

Du kan ikke tape mer enn du har investert. Nordnet Global Indeks 125 er et UCITS-fond, som kan kjøpes på alle kontotypene som Nordnet tilbyr.

For eksempler på forventet avkastning ved ulike scenarier og mer informasjon om fondet, se Nordnet.no. 

Mari Øyen Rindal, Country Manager Nordnet Norway | 924 42 738 - mari.rindal.oyen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.