2023-02-06

Nordnet första bank i Norden att ge kunder tillgång till rapportpresentationer via Quartr

Nordnet och det svenska mjukvarubolaget Quartr har tecknat ett samarbetsavtal kring tillgång till bolagsdata från Quartr till Nordnets kunder. Avtalet gäller för Nordnets samtliga marknader, och avser rapportpresentationer och tillhörande dokument för ett stort antal noterade bolag.

Genom samarbetet med Quartr kommer Nordnets kunder från och med idag att kunna ta del av rapportpresentationer (”earnings calls”), med vilket avses den presentation som VD gör av ett noterat bolags finansiella rapporter. Presentationerna kommer att tillhandahållas i poddformat, det vill säga som ljudfil, med möjlighet att ändra uppspelningshastighet och gå direkt till indexerade avsnitt som exempelvis den frågestund som avslutar varje presentation. Ytterligare innehåll som nu tillgängliggörs i Nordnets tjänst är rapporterande bolags presentationsmaterial samt den finansiella rapport som presentationen avser. Innehållet från Quartr kommer att tillhandahållas på Nordnets webbtjänst i anslutning till den så kallade instrumentsidan för respektive aktie.

– Det är alltid kul att kunna presentera nyheter för våra kunder, och det känns extra värdefullt när det handlar om en tjänst som demokratiserar sparande och investeringar. Med hjälp av Quartrs databas kan vi nu som första bank i Norden ge de privata investerarna tillgång till information som hittills mest har varit åtkomlig för kapitalförvaltare och investmentbanker, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Det innehåll från Quartr som integreras i Nordnets tjänst täcker cirka 6.000 noterade bolag från aktiemarknaderna i Norden, Storbritannien, Tyskland, USA och Kanada. Innehållet kommer i ett första steg att bli tillgängligt på Nordnets webbtjänst, och i nästa fas i mobilappen.

– I ett första steg implementerar vi data från Quartr på webben, och inom kort kommer samma innehåll finnas tillgängligt i Nordnet-appen. Den första leveransen vi gör omfattar bolagspresentationer och finansiella rapporter, men framåt kommer vi kunna göra många spännande saker tillsammans med Quartr. Det kan till exempel handla om åskådliggörande av datapunkter från en delårsrapport på ett enkelt sätt, som att i diagramform visa ett bolags intäktsströmmar från olika produktområden eller marknader, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.