2021-09-24

Nordnet första fondplattform i Sverige att tillhandahålla EU:s nya hållbarhetskategorisering av fonder

Nordnet blir första fondplattform i Sverige att inkludera information om EU:s nya kategorier för hållbarhet i fonder.

Den så kallade disclosureförordningen (”EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar”) är en del av EU:s regelpaket kring hållbarhet för aktörer på finansmarknaden. Förordningen ställer upp krav på att vissa hållbarhetsrelaterade upplysningar ska lämnas om finansiella produkter, bland annat fonder. Förordningen har till övergripande syfte att underlätta för investerare att jämföra olika placeringsalternativ när det gäller hållbarhet, och i förlängningen att styra kapitalflöden till hållbara investeringar.

De fonder som främjar eller har till syfte att göra hållbara investeringar kan hänföras till två olika kategorier – artikel 8 eller 9 – beroende på fondens mål när det gäller hållbarhet.

  • Artikel 8: Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbarhet som övergripande mål. Benämns även ”ljusgröna fonder”.
  • Artikel 9: Målet med fonden är att göra hållbara investeringar. Kallas också ”mörkgröna fonder”.

På Nordnets fondsidor kommer såväl det aktuella artikelnumret (8 eller 9) som tillämplig färg (ljusgrön eller mörkgrön) att visas. De fonder som inte tillhör någon av dessa två kategorier kommer att visas som ”ej klassificerade”.

– Det finns idag ett flertal olika system för kategorisering av hållbara fonder, utvecklade av ett antal privata aktörer. Ambitionerna har varit goda, men det har lett till vissa utmaningar för de sparare som önskar välja hållbara investeringar, då informationen inte varit enhetlig. Med den nya kategoriseringen från EU får vi en gemensam europeisk standard att förhålla oss till, vilket förhoppningsvis kommer att underlätta för de sparare som önskar investera med hållbarhet som tema, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Den nya hållbarhetskategoriseringen från EU lanseras idag på Nordnets webbtjänst. I Nordnets mobilapp kommer informationen att rullas ut successivt med start i nästa vecka. Nordnet har idag drygt 3.000 fonder och ETF:er på plattformen. Av dessa är cirka 24 procent är att hänföra till artikel 8, och två procent till artikel 9.

– Det känns väldigt kul att vara första fondplattform i Sverige och Norden att tillgängliggöra EU:s nya kategoriseringssystem för hållbara fonder. Vår ambition är att vara ledande i Norden när det gäller hållbart sparande. För oss betyder det att vi ska ha störst urval av hållbara placeringsalternativ samt extensiv och kvalitativ information i sådan omfattning att våra kunder kan spara hållbart i det fall de önskar göra det, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.