2023-04-21

Nordnet höjer räntan på sparkonto till 2,50 procent

Nordnet höjer nu räntan på sparkonto till 2,50 procent. I och med höjningen erbjuder Nordnet den högsta inlåningsräntan av svenska sparplattformar och storbanker för sparkonton utan bindningstid.

Enligt Nordnets Sverigechef Martin Ringberg är det viktigt att erbjuda attraktiva räntor i det marknadsläge som nu råder.

– I det marknadsläge som råder nu med osäkerhet och volatilitet på börsen vill spararna ibland pausa sina investeringar. Då är det viktigt att kunna parkera sitt kapital på ett sparkonto med bra ränta under en viss tid, och ha det nära till hands när tajmingen är rätt att kliva in på marknaden igen, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Nordnets sparkonto har fria insättningar och uttag, ingen bindningstid och räntan utbetalas månadsvis. Kontot är öppet för både privatpersoner och företag.

Läs mer om Nordnets sparkonto här: https://www.nordnet.se/se/tjanster/konton/sparkonto

Särskild information om insättningsgaranti

Nordnets sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.