2023-09-21

Nordnet höjer räntan på sparkontot

Riksbanken meddelade på torsdagsmorgonen en höjning av styrräntan från 3,75 procent till 4,00 procent. Nordnet följer nu efter och justerar räntan på sitt sparkonto i motsvarande mån.

Den nya effektiva räntan på Nordnets sparkonto är 3,60 procent, en justering i linje med Riksbankens höjning på 0,25 procent. Den nominella räntan på sparkontot är 3,54 procent, men då räntan kapitaliseras månadsvis blir den effektiva räntan 3,60 procent.

– Som följd av stigande räntor ser vi ett ökat intresse för kontantsparande bland våra kunder. Vårt sparkonto har alla de egenskaper ett riktigt bra sparkonto ska ha – först och främst en hög räntesats men också fria uttag, månadsvis utbetalning av ränta, inget maxbelopp för insättning, samt statlig insättningsgaranti, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Ränteförändringen träder i kraft måndag 25 september. Nordnets sparkonto är tillgängligt för både privat- och företagskunder. Mer information finns här: https://www.nordnet.se/se/tjanster/konton/sparkonto

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef
0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.