2009-09-16

Nordnet integrerar eQ:s affärsområde online brokerage

Nordnet Bank AB integrerar eQ Banks affärsområde online brokerage i sin verksamhet och stärker sin ställning på sparmarknaden för privatkunder i Finland genom att kombinera tjänsterna.

Som tidigare meddelats förvärvade Nordnet Bank AB den 1 juli Finlands största internetmäklare eQ Bank med cirka 57 000 kunder. Som ett led i sin satsning att bli Nordens ledande bank inom sparande, har Nordnet inlett arbetet med att integrera eQ:s affärsområde online brokerage i sin verksamhet. Integrationsprocessen av online brokerage beräknas vara klar den 1 juni 2010 och stärker Nordnets ställning ytterligare på den nordiska sparmarknaden för privatkunder.

– Genom det strategiska förvärvet av eQ tog Nordnet ett viktigt steg mot visionen att bli Nordens ledande bank inom sparande. Nu fortsätter vi vår satsning genom att integrera eQ:s affärsområde online brokerage i vår verksamhet. Jag ser stor potential i den finska sparmarknaden, där vi nu flyttar fram positionerna och kommer kunna erbjuda vårt breda produktutbud till en ännu större kundbas, säger Nordnets vd Carl-Viggo Östlund.

Parallellt med integrationsarbetet av online brokerage överväger Nordnet andra strategiska alternativ för eQ:s affärsområden institutional brokerage och asset management, eftersom dessa områden inte ligger inom ramen för Nordnets kärnverksamhet. Tidigare har Advium, eQ:s corporate finance-verksamhet, sålts till ledningen för Advium.

Filer