2017-01-24

Nordnet investerar i barn och ungas digitala kompetens

Nordnet anordnar för andra gången ett barnhack på kontoret i Alvik i Stockholm. Då ger vi barn och unga chansen att lära sig programmering och digitalt skapande med hjälp av våra egna IT-utvecklare och andra engagerade medarbetare. 

På tisdagen den 24 januari kommer 35 barn till kontoret som har bjudits in från Vittra Brotorps skola i Hallonbergen. De får chansen att göra ett musikspel i programmeringsspråket Scratch.

Barnhacken är en mötesplats där yrkesverksamma programmerare och utvecklare delar med sig av sina kunskaper och visar den digitala världens möjligheter genom Kodcentrums pedagogiska plattform Kodboken.se.

Vi anser att digital kompetens kommer vara oerhört värdefullt på arbetsmarknaden i framtiden, inte minst för Nordnet. Därför vill vi driva denna utveckling, så att barn tidigt får chansen att upptäcka möjligheterna med att lära sig koda, säger Håkan Nyberg, vd på Nordnet.

Nordnets medarbetare är med under dagen och hjälper till som volontärer och introducerar barnen till kodning. Flera av våra medarbetare hjälper också till i skolor som volontärer på fritidshem som har programmering som kurser under läsåret.

Digitaliseringens effekter på samhälle och individ är omfattande och efterfrågan på Kodcentrums verksamhet för barn och unga är stor. Tillsammans med Nordnet skapar vi ett mervärde med en aktivitet där barn får komma till en arbetsplats vilket verkligen öppnar upp för drömmar om framtida yrken och möjligheter, säger Emelie Dahlström, generalsekreterare för Kodcentrum.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.


Filer